SEKTOR POLJOPRIVREDE, otvoreni natječaji – U nastavku Vam donosimo kratki opis otvorenih natječaja za područje poljoprivrede. Natječaje smo poredali od onih čiji je rok za podnošenje prijava najbliži (sektor vina) do onih čiji je rok za prijavu najdalji. Ukoliko Vam je potrebna stručna podrška prilikom pripreme javite nam se na info@pametanrast.hr.

1. Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za mjeru “Restrukturiranje i konverzija vinograda”

Prihvatljivi prijavitelji su proizvođači (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar.

Ukupno prihvatljivi troškovi su 1.500.000,00 eura. Razina potpore iznosi 50% ukupno utvrđenih prihvatljivih troškova.

Rok za podnošenje prijava je do 21. prosinca 2015. 

2. Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za mjeru “Investicija u vinarije i marketing vina”

Prihvatljivi prijavitelji su proizvođači (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar.

Ukupno prihvatljivi troškovi po projektu u ovoj mjeri su 3.000.000,00 eura. Minimalni iznos potpore po projektu je 5.000,00 eura.

Rok za podnošenje prijava  je do 21. prosinca 2015.

3. Javni natječaj za provedbu podmjere 6.1. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“ –> NEMA SUFINANCIRANJA!!!

Prihvatljivi prijavitelji su mladi poljoprivrednici koji su u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu stariji od 18, a mlađi od 40 godina, koji su nositelji poljoprivrednog gospodarstva do 18 mjeseci ili postanu nositelji najkasnije pri podnošenju zahtjeva za isplatu prve rate, te koji podnose poslovni plan za poljoprivredno gospodarstvo ekonomske veličine od 8.000 do 49.999 eura. Mladi poljoprivrednik može biti nositelj/odgovorna osoba u:

a) obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu,

b) obrtu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,

c) trgovačkom društvu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,

d) zadruzi registriranoj za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Vrijednost potpore jednom projektu: 50.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet potpore: 100%

Rok za popunjavanje i podnošenje zahtjeva za potporu je počeo teći od 05. listopada 2015. i traje do 23. prosinca 2015. godine.

4. Javni natječaj za provedbu podmjere 4.1. “Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – sektor voća i povrća, sektor svinjogojstva i peradarstva

Prihvatljivi prijavitelji su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi osim fizičkih i pravnih osoba čija je ekonomska veličina manja od 6.000 eura za ulaganja u sektoru voća, povrća i cvijeća i manja od 8.000 eura za ulaganja u ostalim sektorima, te proizvođačke grupe/organizacije priznate sukladno Zakonu o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda.

Intenzitet i vrijednost potpore pojedinom projektu

  • najniži iznos potpore: 5.000 eura
  • najviši iznos potpore: 2 milijuna eura, uz određene iznimke
  • osnovni intenzitet potpore: 50% prihvatljivih troškova
  • intenzitet se može uvećati za 20% do najviše 90% prihvatljivih troškova za
    • mlade poljoprivrednike-nositelje gospodarstava
    • ulaganja u planinska područja, područja sa značajnim prirodnim ograničenjima i ostala područja s posebnim ograničenjima
    • ulaganja povezana s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima i ekološkom poljoprivredom

Rok za zaprimanje zahtjeva za potporu je počeo teći 4. studenoga 2015. i traje do 15. siječnja 2016. godine. 

5. Javni natječaj za provedbu podmjere 4.1. “Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba operacije 4.1.2. “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš” 

Prihvatljivi prijavitelji su sve fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava neovisno o ekonomskoj veličini.

Iznos bespovratnih sredstava je ukupno 20.000.000,00 eura. Najniža vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 5.000,00 eura, a najviša vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 1.000.000,00 eura.

Rok za podnošenje prijava je počeo teći 27. studenog 2015. godine i traje do 27. siječnja 2016. godine.

[NATJEČAJ U NAJAVI] Natječaj za operaciju 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima unutar podmjere 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda.

Foto: Google slike