BESPOVRATNA SREDSTVA za vinare-S obzirom na to da dobivamo upite vezano za aktualne EU i druge natječaje, počinjemo s objavljivanjem pojašnjenja istih. Danas odgovaramo na pitanja pristigla vezano za objavljene natječaje za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014-2018. s naglaskom na mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja koja je namijenjena financiranju promidžbe na trećim tržištima i na taj način omogućuje razvoj izvoza vina izvan zemalja članica. U ovom primjeru prijavitelj je tvrtka, nazovimo ju Vina d.o.o, no većina napisanoga vrijedi i za OPG-ove, udruge i zadruge, koje su ovdje također prihvatljivi prijavitelji.

Prije svega, važno je razumjeti način na koji funkcioniraju natječaji putem kojih se dodjeljuju javna sredstva, bio to ovaj natječaj, natječaji iz Strukturnih fondova, iz Fonda za poljoprivredu ili Fonda za ribarstvo, Programa unije, Poduzetničkog impulsa Ministarstva Poduzetništva, programa Konkurentnost turističkog gospodarstva Ministarstva turizma ili nekog drugog natječaja. Procedura nije svugdje jednaka/jednako kompleksna, ali neka opća pravila vrijede uvijek. Priprema i provedba projekata kojima se aplicira za javna sredstva je uvijek složeni proces.

Najbolji smjer je stoga s pripremama krenuti puno prije objave natječaja:
  1. Osigurati preduvjete i postati prihvatljivi prijavitelj
  2. Osmisliti projekt samostalno ili u suradnji s konzultantom (imajući na umu što je u kontekstu javnih sredstava prihvatljiva aktivnost/trošak, a što nije itd) i vidjeti koji je najbolji izvor financiranja/natječaji za pojedini projekt (matchmaking)
  3. Prikupiti ponude i pisma namjere, osigurati tehničku dokumentaciju, dozvole, studije (ako ima izgradnje)
  4. Tek onda prijavitelj sam ili uz pomoć konzultanta kreće prilagođavati projekt natječaju u tijeku i popunjavati projektnu aplikaciju
  5. Kada je projektna aplikacija popunjena, projekt se šalje poštom ili elektronskim putem poštujući rok za predaju
Ukoliko Vam na koncu bude dodijeljen ugovor, za vrijeme provedbe projekta treba redovito izvještavati, u ovom slučaju Agenciju za plaćanja. Sve se mora odvijati strogo u skladu s Pravilnikom o provedbi mjere promidžba kako bi Vam računi bili odobreni odnosno sredstva koja ste potrošili bila vraćena od strane Agencije. Važno je, dakle, istaknuti kako ovdje nema predujma. Agencija za plaćanja će izvršiti isplatu na račun korisnika u roku od 90 dana od zaprimanja Zahtjeva za isplatu. Zahtjev za isplatu treba sadržavati sve plaćene račune, a ukoliko agencija primjerice utvrdi da je potrošeno nešto što nije prihvatljiv trošak/aktivnost, neće odobriti isplatu za dio koji nije odobren ili dokazan plaćenim računima.
Treba naglasiti i kako prethodno financiranje projekta iz drugih izvora potpore za troškove koji su predmet prijave na natječaj također nije dozvoljeno, a s aktivnostima je moguće započeti tek po potpisu ugovora. Osim toga što nema predujma, prijavitelj mora i sufinancirati projekt u visini od najmanje 20% od ukupno prihvatljivih troškova što znači da osim operativnog mora imati određeni financijski kapacitet.
Evo stoga nekih od preduvjeta koje tvrtka treba ispuniti prije javljanja na ovaj natječaj:
  • da tvrtka nema dugovanja prema državi odnosno da može pribaviti Izvornik potvrde nadležne porezne uprave da podnositelj nema nepodmirenih obveza prema Republici Hrvatskoj
  • da tvrtka nema dugovanja prema proračunima Grada i Županije u kojima je registrirana odnosno da može pribaviti Izvornik potvrde o izvršenim financijskim obvezama podnositelja prema proračunu jedinica lokalne i područne samouprave prema sjedištu podnositelja
  • da je tvrtka solventna – potrebno je dostaviti Izvornik potvrde o solventnosti (SOL-2)
  • da tvrtka nije u gubitku i da ima dostatan financijski kapacitet (Godišnje financijsko izvješće) i dr.

Evo i što kaže Članak 5. Pravilnika o provedbi mjere Promidžba:

(1) Podnositelj prijave na natječaj (u daljnjem tekstu: podnositelj) mora udovoljavati
sljedećim kriterijima prihvatljivosti:
– proizvođač vina (fizička ili pravna osoba) mora biti upisana u Vinogradarski
registar i imati godišnju proizvodnju veću od 10.000 litara vina (prema izjavi o
proizvodnji) ili
– udruge proizvođača vina i zadružni savezi čiji proizvođači (članovi) moraju imati
ukupnu godišnju proizvodnju veću od 25.000 litara vina (prema izjavama o
proizvodnji)
(2) Podnositelj je obvezan osigurati financijske i administrativne kapacitete kako bi
se osigurala učinkovita provedba planiranih mjera, te dokazati da je vrijednost
projekta u skladu s godišnjim prometom.
(3) Podnositelj mora imati dovoljno proizvodnog kapaciteta kako bi se mogli suočiti
sa specifičnim zahtjevima u trgovini s trećim zemljama, te moraju imati resurse koji
mogu osigurati učinkovito provođenje mjere.

Nadamo se da smo Vam ovim člankom uspjeli dočarati složenost čitavog procesa. Nije nam bio cilj obeshrabriti Vas već pokušati iznijeti stvarno stanje. Nemojte, dakle, odustati od sv0jih projekata. Sav trud se u konačnici isplati. Ukoliko smatrate da ne možete sami, kontaktirajte konzultanta. Savjetovat će Vas i reći Vam da li da nastavite razvijati svoju projektnu ideju, a ukoliko niste na dobrom putu reći će Vam što da učinite da tamo stignete. Nekada će Vas savjetovati da od projekta kako ste ga zamislili odustanete te na taj način sebi uštedite vrijeme i novac koje biste izgubili prijavljivanjem projekta za čije prijavljivanje nisu zadovoljeni osnovni preduvjeti. Možda će Vas savjetovati da ciljate na neki drugi način financiranja Vašega projekta ili pak da osmislite neki drugi projekt. Dobar savjet zlata vrijedi.

Svoja pitanja nam i dalje šaljite ovdje.

Prethodni članak u kojem smo pisali o ovom natječaju pronađite ovdje.

Stefania Skender, direktorica