LAG “Terra liburna“ objavila je javni poziv za iskazivanje interesa za korištenje bespovratnih sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) u okviru provedbe Lokalne razvojne strategije (LRS).

Bespovratna sredstva za poljoprivrednike na području LAG-a “Terra Liburna” dodjeljivat će se kroz tri natječaja s ukupno planiranih skoro pola milijuna eura no kako bi se što bolje alocirali novci LAG putem javnog poziva na iskaz interesa poljoprivrednika za određene tipove operacija.

Cilj poziva je pravovremena prilagodba strategije realno iskazanom interesu, kako bi se osigurala sustavna i ciljana provedba LRS, te kako bi se zadovoljile potrebe na terenu.

TO 1.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (4.1.1. EPFRR)

Svrha je osuvremenjivanje poljoprivrednih gospodarstava zbog povećanja poljoprivredne proizvodnje, kvalitete poljoprivrednih proizvoda, konkurentnosti gospodarstava te širenja tržišta. Operacija će poticati adekvatno restrukturiranje i modernizacija postojećih gospodarstava za veći doprinos poticanju konkurentnosti poljoprivrede i osiguravanju razvoju naročito voćarstva, povrtlarstva i rasadničarstva te uzgoja aromatičnog i ljekovitog bilja pogodnih za ovo podneblje i područje.

U LRS LAG-a planirana sredstva u TO 1.1.1. iznose 449.088,00 HRK (60.000,00 EUR) kroz 5 projekata, no ukoliko se ovim javnim pozivom pokaže povećan interes za navedeni TO, LAG će povećati alokaciju sredstava. Kao primjer, kroz TO 1.1.1. može se financirati kupnja mehanizacije, opreme, stoke ili zemlje.

TO 1.1.2. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima (4.2.1. EPFRR)

Dodatne se vrijednosti stvaraju putem prerade i prodaje proizvoda i usluga te umrežavanjem proizvođača. Tip operacije doprinosi poboljšanju gospodarskih rezultata svih poljoprivrednih gospodarstava i olakšavanje restrukturiranja i modernizacije, osobito s ciljem povećanja tržišnog sudjelovanja i usmjerenosti, kao i poljoprivredne diversifikacije

U LRS LAG-a planirana sredstva u TO 1.1.2. iznose 449.088,00 HRK(60.000,00 EUR) kroz 4 projekta, no ukoliko se ovim javnim pozivom pokaže povećan interes za navedeni TO, LAG će povećati alokaciju sredstava. Kroz TO 1.1.2. može se financirati opremanje i gradnja pogona i/ili kušaona.

TO 2.1.1. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima (6.4.1. EPFRR)

Tip operacije se odnosi na povećanje smještajnog kapaciteta u zaleđu ruralnog područja, male turističke infrastrukture, broja usluga i proizvoda u turističkoj ponudi. Jednako tako, obnovom tradicionalnih zanata ponuditi atraktivnost za turiste kao i ostale tradicionalne proizvode kraja.

U LRS LAG-a planirana sredstva u TO 2.1.1. iznose 1.760.682,74 HRK (235.234,44 EUR) kroz 9 projekata, no ukoliko se ovim javnim pozivom pokaže povećan interes za navedeni TO, LAG će povećati alokaciju sredstava. Kroz TO 2.1.1. može se financirati razvoj turizma na OPG-u, prerada, tradicijski zanati, jahanje.

Karta LAG “Terra liburna”

LAG djeluje na područjima Grada Kastva, Općine Viškovo, Općine Matulji, Općine Klana, Općine Jelenje, Općine Lovran, Općine Mošćenička Draga i Grada Opatije, te svojim djelovanjem obuhvaća preko 60.000 stanovnika.

Pozivaju se zainteresirane da se zaključno do 28. veljače 2019. jave osobno u ured LAG-a (Rukavac 61, Matulji), putem e-maila lag.terraliburna@gmail.com ili telefonskim putem na individualne konzultacije s ciljem iskazivanja interesa za korištenje bespovratnih sredstava iz EPFRR u okviru provedbe LRS LAG-a „Terra liburna“ za navedene tipove operacija. Kako bi se potencijalni korisnici mogli pravovremeno pripremiti, te kako bi LAG mogao usvojiti i implementirati izmjene svoje LRS, potrebno je na terenu s korisnicima ispitati realni interes i procijeniti stupanj u kojem potencijalni korisnici udovoljavaju uvjetima prihvatljivosti za spomenute tipove operacija.

Na sljedećim poveznicama možete pogledati popis svih prihvatljivih aktivnosti:

TO 1.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

TO 1.1.2. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

TO 2.1.1. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Izvor teksta: Terra liburna

Niste sigurni da li je Vaš projekt prihvatljiv? Ne znate odakle krenuti?
Mi znamo, kliknite ovdje, ispunite kratki upitnik i zatražite svoju preliminarnu analizu!