Za kraj lipnja najavljuje se raspisivanje dva natječaja za sufinanciranje softvera i informatičke opreme na koja će se moći prijaviti mala i srednja poduzeća te mikro poduzetnici.

Prvi Natječaj će se raspisati u okviru programa za povećanje konkurentnosti MSP-ova pod nazivom Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP putem IKT-a faza II. Ovim Pozivom pružit će se potpora MSP-ovima pri nabavi proizvoda/usluga/rješenja u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) kao podrška razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj. Aktivnosti koje poboljšavaju dostupnost i primjenu IKT-a u poslovnoj infrastrukturi rezultirat će pristupom novim tržištima i povećanjem konkurentnosti MSP-ova te u konačnici njihovim bržim rastom. Planirani datum objave natječaja je 30. lipnja 2018., a rezultati natječaja najavljeni su za 30. studenog 2018. godine.

Prihvatljive projektne aktivnosti:

 • Izrada/razvoj/nabava IKT poslovnih rješenja namijenjenih optimiziranju poslovanja, poslovnih procesa, proizvodnje
 • Implementacija, prilagodba i integracija poslovnih rješenja s postojećim/novim IKT sustavom

Prihvatljivi troškovi:

 • Troškovi nabave standardnih i out-of-box softvera i izrade/razvoja specifičnog softvera (dizajniran po mjeri za potrebe korisnika), uključujući i njegovo instaliranje, programiranje, testiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika (npr. DMS, ERP, CRM, AFC, HRM, CMS, ECM, CAD, CAM…)
 • Troškovi za licence za nadogradnju softvera (trajne ili najam do godine dana)
 • Troškovi za korištenje SaaS (Software as a Service) modela/usluge (do godine dana od dana uvođenja usluge)
 • Troškovi nabave računalne i komunikacijske opreme, uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju isključivo za potrebe provedbe aktivnosti
 • Izdaci za ostalu opremu i uređaje potrebne isključivo za izravne projektne aktivnosti (UPS, aktivna i pasivna mrežna oprema, mrežni ormar/rack, itd.)
 • Edukacija zaposlenika za korištenje novih implementiranih sustava kao dio isporuke projekta;
 • Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga, za pripremu i provođenje postupaka nabave, vođenje projekta, usluge financijske revizije

Visina potpore i intenzitet:

 • Najniži iznos potpore iznosi 100.000,00 HRK; Najviši iznos potpore iznosi 1.000.000,00 HRK
 • Intenzitet potpore iznosi do 65% za mikro i mala poduzeća te za srednja poduzeć do 50%

Drugi Natječaj namijenjen pravnim ali i fizičkim osobama koja spadaju u kategoriju mikro, mali ili srednji poduzetnik dostupan je pod nazivom WWW VAUČERI ZA MSP-ove. Raspisivanje tog natječaja također je najavljeno za 30. lipanj ove godine. Ovim Pozivom pružit će se potpora MSP-ovima pri izradi i redizajnu mrežnih stranica te nabavi mrežnih rješenja u području e-commerce i m-commerce u svrhu poboljšanja njihove prisutnosti na tržištu te vidljivosti njihovih proizvoda i usluga. Intenzitet ovog natječaja visokih je 85%.

Prihvatljive projektne aktivnosti:

 • Izrada i/ili unapređenje jedne ili više domena, a odnose se na sljedeće: poslovne web-stranice, e-commerce i m-commerce.
 • U jednom projektnom prijedlogu prijavitelj može tražiti izdavanje vaučera za usluge koje obuhvaćaju više aktivnosti, ali samo kod jednog pružatelja usluga. Jedan vaučer nije moguće izdati za sufinanciranje usluga više pružatelja usluga.

Prihvatljivi troškovi:

 • Izrada poslovnih web stranica
 • Unapređenje poslovnih web stranica uključujući prilagodbu za mobilne telefone i tablete
 • Izrada i/ili unapređenje web-trgovine s implementacijom online metode plaćanja

Uz obvezne, projekti mogu sadržavati jednu ili više prihvatljivih kategorija troškova:

 • Usluga optimizacije domena (preglednost i upotrebljivost weba, internetska komunikacija, analiza konkurentnosti i pozicioniranja virtualnog tržišta, profila kupaca i trendova pretraživanja, web analitika),
 • Izrada aplikacija i rješenja za mobilnu trgovinu (mobilni bonovi, kuponi i kartice lojalnosti),
 • Troškovi najma domene, servera i/ili cloud usluga za potrebe provedbe aktivnosti do godine dana od dana isporuke usluge (kao dio isporuke usluge od istog pružatelja usluge)

Visina potpore i intenzitet: 

 • Iznos vaučera ne može biti manji od 15.000,00 HRK niti viši od 100.000,00 HRK.
 • Intenzitet potpore iznosi od 70% do 85% ovisno o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti

U Priopćenju Državnog zavoda za statistiku pod nazivom Primjena informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) u 2017. navodi se sljedeće tendencije:

 • U Hrvatskoj je zastupljen visok stupanj integracije IKT-a u poslovanju; 96% poduzeća upotrebljava računala, 96% poduzeća ima pristup internetu, a 71% poduzeća ima internetsku stranicu.
 • Prevladava uporaba širokopojasnog pristupa internetu; 96% poduzeća upotrebljava neki oblik fiksne širokopojasne veze, a 83% poduzeća upotrebljava mobilni širokopojasni pristup internetu.
 • Internetska prodaja zauzima samo 11% ukupne prodaje roba i usluga.
 • Uporaba društvenih medija na internetu nije raširena; njome se koristi 45% poduzeća.
 • Pojava usluge računalnog oblaka na internetu kao nove tehnologije; njome se koristi tek 31% poduzeća.

Prostora za daljnja poboljšanja svakako ima, stoga, preporučamo da svoje stare programe, zastarjele alate, spore web-stranice zamijenite s novima, a u poslovanje uvedete web-trgovine i najnovije softverska rješenja za unapređenje poslovanja.

Pripremite se na vrijeme, javite nam se na info@pametanrast.hr i započnite s modernizacijom vašeg poslovanja korištenjem IKT-a (Informacijskih i komunikacijskih tehnologija).