Europska prijestolnica kulture za 2020 – Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, temeljem članka 24. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, broj 150/11, 22/12, 39/13, 125/13 i 148/13) i članka 7. Odluke Europskog parlamenta i Vijeća br. 445/2014/EU od 16. travnja 2014. o uspostavljanju inicijative Unije za Europske prijestolnice kulture u razdoblju od 2020. do 2033. i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1622/2006/EZ, objavilo je Poziv za podnošenje prijava za inicijativu EU “Europska prijestolnica kulture” za 2020. godinu u Republici Hrvatskoj.

Europska prijestolnica kulture je inicijativa Europske unije kojoj je cilj istaknuti to bogatstvo i raznolikost, kao i zajedničke kulturne aspekte Europe kako bi pridonijela zbližavanju europskih naroda i njihovome boljem međusobnom razumijevanju. Naslov Europske prijestolnice kulture dodjeljuje se svake godine najviše jednom gradu u svakoj od dvije države članice navedene u kalendaru koji se nalazi u prilogu Odluke br. 445/2014/EU, kojom je uređena inicijativa Europska prijestolnica kultura od 2020. do 2033. godinu. Za 2020. godinu dvije države članice koje će ponijeti naslov Europske prijestolnice kulture jesu Hrvatska i Irska.
Cilj je ovog poziva potaknuti gradove iz Hrvatske da se prijave na natječaj za naslov Europske prijestolnice kulture za 2020. godinu te tako dođu i do nominacije za moguću dodjelu nagrade Melina Mercouri. Hrvatski gradovi koji se žele prijaviti za naslov Europske prijestolnice kulture u 2020. godini odgovaraju na ovaj poziv ispunjavanjem obrasca za prijavu, kao i obrasca „Izjava časti“. Prijave su otvorene do 17. travnja 2015. godine u 17 sati.
Slika: Google Images