Mala i srednja poduzeća važna su u gotovo svim ekonomijama na svijetu. U Europskoj uniji ima oko 23 milijuna takvih poduzeća koja predstavljaju 99 posto svih poduzeća, a osiguravaju oko 75 milijuna radnih mjesta. U većini industrija mala i srednja poduzeća čine većinu kapitala, zaposlenosti i velik dio inovacija. Mala i srednja poduzeća koja rastu još su važnija, posebice brzorastuća – ona su elitistička manjina koja prevladava u otvaranju novih radnih mjesta. Primjerice, u SAD-u pet posto poduzeća koja najbrže rastu stvara dvije trećine novih radnih mjesta na godinu, a u Velikoj Britaniji šest posto rastućih otvara pola novih radnih mjesta na godinu. To je razlog zbog kojeg se rast poduzeća smatra ključnim pokretačem konkurentnosti, zapošljavanja, gospodarskog razvoja i socijalne uključenosti.

Na temelju financijskih podataka za mala i srednja poduzeća u Hrvatskoj od 2012. do 2015. koje je na raspolaganje stavila Financijska agencija (FINA) izračunat je udio rastućih poduzeća prema četiri kriterija i dvije stope rasta. Kriteriji su ukupni prihodi, prodaja, imovina i zaposleni, a stope rasta 20% i 10%. Brzorastuće je ono poduzeće koje ostvari godišnji rast od 20% ili više, a rastuće koje ima stope rasta od 10% ili više, ali manje od 20%, u trogodišnjem razdoblju, od 2012. do 2015. Analiza je pokazala da je postotak rastućih poduzeća u Hrvatskoj prema svim kriterijima, a osobito prema broju zaposlenih, izrazito nizak: primjerice, 20% rasta zaposlenih ostvaruje 0,73% poduzeća, a 20% rasta prodaje 2,47% poduzeća.

Osim, dakle, odluke da se neće ulagati u novu tehnologiju ili pak odluke da se ulaže u pogrešnu novu tehnologiju, istraživanja i iskustvo pokazuju i to kako su uspješna poduzeća kroz povijest podjednako propadala i zbog slabe/neadekvatne organizacijske kulture. Hrvatska se ekonomija, to je poznato, temelji na trgovini, uvozu i renti. No jasno je kako se održivim brzim rastom nipošto ne može smatrati, primjerice, uvoz liganja iz Argentine u Hrvatsku. Poduzeća koja pate od tzv. sindroma lignje temelje rast na modelu minimalne ili nikakve dodane vrijednosti. Posebno začuđuje što takva poduzeća potpuno zanemaruju i nikako ne eksploatiraju prirodne i druge resurse koje ova zemlja ima. Održivi rast nije ni rasprodaja vlastitih ključnih brendova, druge imovine, a ni rast prihoda ostvaren dobivanjem poticaja. To je umjetno stvoreni rast s kratkoročnim učincima.

Vjerojatno je jedno od najvažnijih pitanja s kojim se lideri danas susreću ‘Kako izgraditi organizaciju koja bezgrešno primjenjuje i rapidno evoluira, ona koja je sposobna isporučiti rezultate danas i mijenja se dovoljno brzo da bude relevantna sutra?

U nastavku pročitajte članak u kojem ćete saznati odgovor na pitanje, ali i dobiti uvid u konkretne mjere koje mogu pridonijeti rastu Vašeg poduzeća.