DE MINIMIS I OSTALE POTPORE-Ugovorom o funkcioniranju EU državne potpore su zabranjene (članak 107) radi zaštite tržišnog natjecanja. Državne potpore su subvencije, oslobođenje od plaćanja poreza i kamata, zajmovi pod povoljnijim uvjetima, državna jamstva…No, postoje određene iznimke odnosno dozvoljene vrste potpora. Jedna od tih iznimki je De minimis potpora-potpora male vrijednosti. Poduzetnicima je posebno važno poznavati De minimis pravilo – pojedinom poduzetniku, naime, može u 3 godine biti dodijeljeno najviše 200.000,00 eur javnih sredstava kako se ne bi narušilo načelo tržišnog natjecanja. Taj limit se odnosi i na sredstva Gradova/Općina/Županija, na sredstva Ministarstava, na EU fondove, jamstvo Hamag investa, subvencionirane kamatne stope od HBOR-a…

Primjer: Ukoliko se radi o potporama male vrijednosti i vrijedi de minimis pravilo, a poduzetnik je već prijavio projekt na jednom takvom natječaju i zatražio iznos od 120.000 eura, pa se nakon toga odlučoi prijaviti i za potporu iz drugog natječaja, ne smije prekoračiti iznos od ukupno 200.000 eura u tri kalendarske godine kako ne bi automatski izgubio pravo na korištenje tih sredstava.

Evo još dozvoljenih državnih potpora:
– regionalne potpore
– potpore za male i srednje poduzetnike koje se odnose na ulaganje i zapošljavanje; potpore za osnivanje ženskog poduzetništva
– potpore za zaštitu okoliša
– potpore za istraživanje razvoj i inovaciju
– potpore za usavršavanje
– potpore za radnike u nepovoljnom položaju ili radnike s invaliditetom

To je razlog zbog kojeg su maksimalne dozvoljene potpore u nekim EU natječajima (i drugima) veće, a neke manje. Točno je propisan iznos koji se u okviru neke potpore može dodijeliti. U nastavku donosimo primjer trenutno otvorenih ili upravo zatvorenih EU natječaja, ili pak onih koji su tek u najavi. U navedenim natječajima možete vidjeti kako su za različite natječaje/potpore prihvatljivi različiti prijavitelji odnosno dodijeljen različit minimalni i maksimalni iznos financiranja-radi se, naime, o različitim vrstama dozvoljenih potpora:

1. ZATVOREN Shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu
Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, lokalne/regionalne javne institucije, poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu, lokalne/regionalne turističke zajednice i organizacije, potporne institucije za poduzetnike , neprofitne organizacije
Min. potpora: 1.000.000,00 € Max. potpora: 10.500.000,00 €

http://www.strukturnifondovi.hr/contest/open/shema-dodjele-bespovratnih-sredstava-za-poslovnu-infrastrukturu

2. ZATVOREN Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća
Prijavitelji: gospodarski subjekti, mali i srednji poduzetnici, obrtnici
Min. potpora: 500.000,00 € Max. potpora: 3.500.000,00 €

http://www.strukturnifondovi.hr/contest/open/povecanje-gospodarske-aktivnosti-i-konkurentnosti-malih-i-srednjih-poduzeca

3. OTVOREN Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije
Prijavitelji: znanstvene institucije, visoka učilišta
Min. potpora: 200.000,00 € Max. potpora: 1.000.000,00 €

http://www.strukturnifondovi.hr/contest/open/jacanje-kapaciteta-za-istrazivanje-razvoj-i-inovacije

4. U NAJAVI Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa
Prijavitelji: gospodarski subjekti, mali i srednji poduzetnici, obrtnici
Min. potpora: 20.000,00 € Max. potpora: 100.000,00 €

http://www.strukturnifondovi.hr/contest/open/primjena-informacijske-i-komunikacijske-tehnologije-za-poboljsanje-poslovnih-procesa

Stefania Skender, direktorica