Želite steći nova znanja za vođenje svoje organizacije?
Dođite na Umijeće vođenja kroz ključne razgovore u Poreč, naučite se vodstvu 21. stoljeća i upoznajte druge lidere iz RH i EU!

Umijeće participativnog vodstva – “The Art of Participatory Leadership”, 12 – 14.11.2014. godine u Poreču

Trening organiziran više od 300 puta u svijetu, sada dostupan i u Poreču! “Ovo je najbolji trening na kojem sam bio u zadnjih 20 godina!” Senior manager u Europskoj komisiji

Klijenti Pametnog rasta imaju pravo na 10% popusta.

Što je to participativno vođenje?
Participativno vođenje ili participativan leadership kao pristup i praksa se sve više koristi u brojnim organizacijama širom svijeta. U takvom pristupu strateški dijalog i razgovor postaju nosioci organizacijskog i poslovnog razvoja, a naročito se koristi u sljedećim prilikama:

Strateški razgovori
Razvoj rukovođenja (leadershipa)
Traženje novih mogućnosti poslovanja
Povezivanje i usklađivanje managementa
Razvoj timova
Angažiranost zaposlenika
Suradnja između sektora i kompanijskih funkcija
Razvoj novih ideja/ rješenja
Rješavanje kompleksnih problema

Kako započeti?
Ako vas je ova tema privukla i želite saznati više, jedan od načina za daljnje istraživanje i učenje je sudjelovanje na treningu pod nazivom „The Art of Participatory Leadeship” koji će se održati u Hrvatskoj od 12 – 14. 11.2014. godine u Poreču, u hotelu Diamant, gdje će trening voditi iskusni tim internacionalnih i lokalnih praktičara (jedan od njih je Jan Hein Nielsen iz Danske, kokreator mnogih metoda koje se koriste u participativnom leadershipu).

Za više informacija pogledajte http://aoplcroatia2014.weebly.com/

Trening je strukturiran na način koji jako aktivno uključuje sudionike – već drugi dan ćete postati dio „trenerskog tima“ i primjenjivati metode i procese koje ste naučili! Vaš doprinos kroz zadatke i situacije na kojima radite će postati dio treninga i sigurno ćete s treninga otići s novim idejama i svježom motivacijom za akciju!!!