EU FONDOVI u turizmu-Danas je u prostorima Obrtničkog doma u Poreču direktorica Pametnog rasta Stefania Skender održala informativnu radionicu “EU fondovi u turizmu”. Nakon predstavljanja referenci tima, objasnila je kako izgleda suradnja konzultanata i njihovih klijenata te koji su koraci za dobivanje bespovratnih sredstava.

Kao prvi korak istaknula je procjenu prihvatljivosti potencijalnog prijavitelja odnosno projekta, zatim je navela kako je važno s pripremama početi na vrijeme, puno prije objave samog natječaja, kako bi klijent sam ili u suradnji s konzultantom mogao pripremiti projektni sažetak odnosno zadatak za projektanta u skladu sa svojim kapacitetima, potencijalima i prilikama u državnim potporama i EU fondovima te tek nakon toga krenuo s projektiranjem, s pribavljanjem potrebnih dozvola, s  izradom investicijske studije ili poslovnog plana te u konačnici i s pripremom kompletne projektne aplikacije za neki od natječaja. Govorila je potom o natječaju Konkurentnost turističkog gospodarstva Ministarstva turizma kao i najavljenim natječajima iz EU fondova da bi na kraju iznijela primjere dobre prakse i novosti koje Ministarstvo sprema privatnim iznajmljivačima u skladu sa Strategijom razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020-te godine.

Posebno je istaknula kako se od privatnih iznajmljivača između ostalog očekuje podizanje ukupne razine kvalitete obiteljskoga smještaja, što će se postići, među ostalim, udruživanjem i pretvaranjem dijela kapaciteta u različite oblike kolektivnog smještaja kao što je to npr. difuzni/raspršeni hotel. Od privatnih iznajmljivača se stoga i za aktualan natječaj Ministarstva turizma očekuje da je „Objekt u domaćinstvu“ registriran najmanje jednu godinu kategorije 3 i više zvjezdica, da ima podmirene sve obveze  (boravišnu pristojbu i turističku članarinu) te da ima registrirane minimalno 3 sobe (odnosno 6 kreveta). Prijaviti se uz pomoć konzultanta ili samostalno na ovaj natječaj stignu samo iznajmljivači koji zadovoljavaju navedene uvjete i imaju projektnu dokumentaciju za bazen minimalne vodene tlocrtne površine 30 m2 za vanjske bazene i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2 za unutarnje bazene (unutar čvrstih objekata) jer rok je kratak – ovaj natječaj, naime, traje samo do 15. travnja.

Prisutni su saznali i kako se kroz ovaj natječaj iznajmljivačima financira i udruživanje privatnih iznajmljivača (minimalno 3) u zadruge ili trgovačka društva te organiziranje i realizacija zajedničkih sadržaja, kao: zajednički prostor za prijem gostiju, turistički informativni centar, sanitarni čvorovi, servisna služba, društvene prostorije, zajednički rekreacijski sadržaji, dječja igrališta, garažna ili parkirna mjesta i sl. kao i aktivnosti vezane za unapređenje i preregistraciju postojećeg  „Objekta u domaćinstvu“ privatnog iznajmljivača u odgovarajuću vrstu ugostiteljskog objekta za smještaj-trgovačkog društva ili obrta.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti u sklopu ovog natječaja je 40.000 kuna. Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 300.000 kuna.

Prisutnima je potom objašnjeno i koje su im ostale mjere za bespovratna sredstva Ministarstva turizma iz programa Konkurentnost turističkog gospodarstva na raspolaganju.

Na info-radionici je potom bilo govora i o EU fondovima te je prisutnima pojašnjeno kako se iz strukturnih i investicijskih fondova u financijskoj perspektivi 2014-2020. najviše financira malo i srednje poduzetništvo, obnovljivi izvori energije i znanstveno-istraživački projekti.

Predavačica je na kraju izlaganja odgovorila na pitanja prisutnih i savjetovala im da svakako djeluju udruženo i/ili u suradnji s konzultantom jer će tako sebi povećati izglede za dobivanje bespovratnih sredstava. Napomenula je kako put do bespovratnih sredstava iz EU fondova nije kratak i kako su uvjeti strogi, ali kako se – ukoliko se postupa u skladu sa Strategijom razvoja turizma RH do 2020-sav uloženi trud u konačnici isplati. Savjetovala je prisutnima i da prate stranicu www.strukturnifondovi.hr te im je objasnila kako je moguće kombinirati različite izvore financiranja za isti projekt, no kako je dvostruko financiranje istih aktivnosti/troškova bespovratnim sredstvima zabranjeno.

Ukoliko imate tvrtku ili obrt i zanima Vas koji su uvjeti za prijavu za ostale mjere natječaja Konkurentnost turističkog gospodarstva, ovdje možete pronaći Obrazac za Procjenu prihvatljivosti za Konkurentnost turističkog gospodarstva Ministarstva turizma s odgovorima na najčešća pitanja: MINT KTG – prihvatljivost

Najavljene (pod)mjere za privatni sektor za Fond za poljoprivredu i ruralni razvoj Ministarstva poljoprivrede kao i usporedbu IPARD-a i EAFRD-a možete preuzeti ovdje: EAFRD – IPARD + mjere za 2014

Prezentaciju Ministarstva turizma o difuznim i integralnim hotelima preuzmite ovdje.

Kompletnu prezentaciju s info-radionice možete preuzeti ovdje: Prezentacija TZ Poreč 25.3.2014.

Ukoliko imate tvrtku ili obrt i zanima Vas Poduzetnički impuls, obrazac za Procjenu prihvatljivosti za Poduzetnički impuls – mjeru A1 s odgovorima na najčešća pitanja možete preuzeti ovdje: Mjera A1 – prihvatljivost

Prikaz naše suradnje s klijentima u kontekstu EU fondova možete preuzeti ovdje: SURADNJA S KLIJENTIMA – flowchart

Kontaktirati nas možete ovdje.

Izvor fotografija: www.porestina.info