Donosimo brošuru “EU fondovi za sve” koju je objavila Organizacija za građanske inicijative u okviru EU projekta “Omogućimo to putem EU fondova”. Brošura sadrži uvod u EU fondove i osnovne principe, EU fondove za poduzetnike, što je projekt, upravljanje projektnim ciklusom, proračun projekta te provedbu projekta.

“EU fondovi su sredstva poreznih obveznika kojima se ostvaruju određene politike Europske unije. Generalno, svrha fondova je jačanje kohezijske politike Europske unije što
vodi prema jačanju globalne konkurentnosti europskog gospodarstva. Hrvatska je od 1996. do 2000. godine bila korisnica programa Obnova, a od 2001. do 2004. programa
CARDS. Oba programa su namijenjena pomoći trećim zemljama. Stjecanjem statusa zemlje kandidatkinje 2004. godine, Republika Hrvatska stječe pravo korištenja pretpristupnih
fondova Europske unije . Tako je u razdoblju od 2004. do 2006. koristila programe ISPA, Phare i SAPARD, koje 2007. zamjenjuje program IPA, instrument pretpristupne pomoći,
čiji je cilj bilo dostizanja standarda Europske unije u svim područjima djelovanja, te usvajanje europske pravne stečevine. Ulaskom u Europsku uniju ciljevi programa se
mijenjaju. U narednom financijskom razdoblju od 2014. do 2020. godine, Hrvatska će moći raspolagati sredstvima od preko 8 milijardi eura, koja će biti raspoređena na više
različitih fondova.”

Brošuru u elektronskom obliku možete preuzeti ovdje.

Izvor: www.ogi.hr