Europa za građane-Vijeće Europske unije izdalo je Uredbu o uspostavljanju programa Europa za građane za razdoblje 2014.–2020. Uredbom se uspostavlja rad programa za razdoblje od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2020. godine. Program je, uz istodobno poticanje europskog građanstva podijeljen u sljedeća dva potprograma: „Europsko sjećanje” i „Demokratski angažman i građansko sudjelovanje”. Otvoren je za sudjelovanje državama članicama; državama pristupnicama, državama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama za pristup u skladu s općim načelima i općim uvjetima sudjelovanja navedenih država u programima Unije uspostavljenima u okvirnim sporazumima i odlukama Vijeća o pridruživanju ili sličnim sporazumima te državama EFTA-e koje su stranke Sporazuma o EGP-u u skladu s tim Sporazumom. Program je otvoren svim dionicima koji promiču europsko građanstvo i integraciju, a posebno lokalnim i regionalnim vlastima i organizacijama, odborima za bratimljenje, organizacijama za istraživanje europskih javnih politika (think-tanks), organizacijama civilnog društva (uključujući udruge žrtava) te kulturalnim organizacijama, organizacijama mladeži, obrazovnim i istraživačkim organizacijama. Financijski referentni iznos za provedbu Programa za razdoblje od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2020. iznosi
186 468 000 eura.

Uredbu možete preuzeti na: http://www.europski-fondovi.eu/sites/default/files/dokumenti/CELEX-32014…

Izvor: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2014_115_R_0…

Fotografija: Google Images