Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: EU 27, Pridružene države, Hrvatska, Makedonija, Turska
Tema/sektor: Demokratizacija i dobro upravljanje

Datum otvaranja natječaja: 06.05.2014.
Rok za prijavu: 04.06.2014.
Iznosi sredstava €: 100.000

Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Udruge, Instituti, Fakulteti, Neformalna udruženja i inicijative

Opći ciljevi programa Europa za građene su: pridonijeti da građani razumiju Uniju, njezinu povijest i različitost te promicati europsko građanstvo i unaprijediti građansko i demokratsko sudjelovanje na razini Unije.

Europska unija izgrađena je na temeljnim vrijednostima poput slobode, demokracije i poštovanja ljudskih prava. Kako bi se u potpunosti cijenilo njihovo značenje, potrebno je sjećanja na prošlost održati živima kao način nadilaženja prošlosti i izgradnje budućnosti. To je specifični Cilj cjeline 1. ovog programa.

Ovom se cjelinom podupiru aktivnosti koje pozivaju na promišljanje europske kulturne raznolikosti i zajedničkih vrijednosti u najširem smislu. U tom je kontekstu cilj financirati projekte koji promišljaju o uzrocima totalitarnih režima u suvremenoj povijesti Europe (posebno, ali ne isključivo, nacizam koji je doveo do holokausta, fašizam, staljinizam i totalitarne komunističke režime) te koji odaju počast žrtvama njihovih zločina.

Ova cjelina obuhvaća i aktivnosti u vezi s drugim prijelomnim trenutcima koji su odredili noviju europsku povijest i referentnim točkama. Posebno će se dati prednost aktivnostima koje potiču na snošljivost, uzajamno razumijevanje, međukulturni dijalog i pomirenje kao način nadilaženja prošlosti i izgradnje budućnosti, osobito u cilju dopiranja do mladih.

Očekuje se da projekti iz ove cjeline uključe raznovrsne organizacije (lokalne uprave, NVO, istraživački instituti itd.) ili razvijaju različite vrste aktivnosti (istraživanje, neformalno obrazovanje, javne rasprave, izložbe itd.) ili uključuju građane iz različitih ciljnih skupina.
Nadalje, projekte treba provoditi na transnacionalnoj razini (uspostavljanje i djelovanje transnacionalnih partnerstava i mreža) ili s jasnom europskom dimenzijom.

Svi prijavitelji moraju imati otvoren korisnički račun na ECAS (European Commission Authentication Service), a natječajnu dokumentaciju možete vidjeti ovdje.

Izvor: eu-projekti.info