Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: EU 27, Pridružene države, Hrvatska, Makedonija, Turska
Tema/sektor: Demokratizacija i dobro upravljanje

Datum otvaranja natječaja: 06.05.2014.
Rok za prijavu: 04.06.2014.
Iznosi sredstava €: 325.000

Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Udruge, Instituti, Fakulteti, Neformalna udruženja i inicijative

U skladu sa ciljem približavanja Europske unije građanima, opći ciljevi programa Europa za građene su pridonijeti da građani razumiju Uniju, njezinu povijest i različitost te promicati europsko građanstvo i unaprijediti građansko i demokratsko sudjelovanje na razini Unije.

Cjelinom 2 podržavaju se aktivnosti koje obuhvaćaju građansko sudjelovanje u najširem smislu, usredotočene posebno na aktivnosti koje su izravno povezane s politikama Unije, u cilju konkretnog sudjelovanja u oblikovanju politike Unije u područjima povezanima s ciljevima Programa.

To se može postići u svim etapama i sa svim institucionalnim sugovornicima, a posebno uključuje: utvrđivanje programa, zagovaranje u etapi pripreme i dogovaranje prijedloga politike, davanje povratnih informacija o relevantnim inicijativama koje se provode.

Očekuje se isto tako da financirane aktivnosti  iskoriste metode strukturiranja kako bi njihov učinak bio dugotrajan. Cjelina isto tako obuhvaća projekte i inicijative koje razvijaju mogućnosti uzajamnog razumijevanja, solidarnost međukulturnog učenja, društvenog angažiranja i volontiranja na razini Unije.

Ova cjelina sastoji se od tri mjere: Mjera bratimljenja gradova, Mjera umrežavanja gradova te Mjera projekata civilnog društva.

1. Mjera bratimljenja gradova ima cilj da podupire projekte koji okupljaju široke skupine građana iz bratimljenih gradova u vezi s pitanjima koja su u skladu s ciljevima Programa. Prednost imaju projekti koji su usmjereni na godišnje prioritete, utvrđene za ovu mjeru.

Mobilizacijom građana na lokalnoj razini i razini Unije na raspravu o konkretnim pitanjima europskog političkog programa, ovom će se mjerom nastojati promicati građansko sudjelovanje u postupku donošenja politika Unije i razvijanju mogućnosti za društveni angažman i volontiranje na razini Unije.

Bratimljenje treba shvatiti u širem smislu, tako da se odnosi na općine koje su potpisale ili se spremaju potpisati ugovore o bratimljenju te na općine koje imaju drugačije oblike partnerstva koja potiču njihovu suradnju i kulturne veze.

Proračun za ovu mjeru je 25 000 eura, a rok za prijavu je 4. 6. 2014. godine.

2. Mjera umrežavanja gradova ima cilj da općine, gradovi i udruženja koji zajedno rade na zajedničkoj temi u dugoročnoj perspektivi razviju mreže gradova koje će njihovu suradnju učiniti trajnijom. Umrežavanje općina i gradova u vezi s pitanjima od zajedničkog interesa važno je sredstvo razmjene dobrih praksi.

Bratimljenje je snažna veza koja povezuje općine i gradove te bi stoga potencijal mreža nastalih nizom veza bratimljenih gradova trebao biti iskorišten za razvoj tematske i dugotrajne suradnje među gradovima.

Europska komisija podupire razvoj takvih mreža, što je važno za strukturiranu, intenzivnu i višestruku suradnju, pridonoseći tako povećanju utjecaja Programa. Prednost imaju mreže koje su usmjerene temama godišnjih prioriteta.

Očekuje se da mreže gradova obuhvate raspon aktivnosti u vezi s temom (temama) zajedničkog interesa koje će se obraditi u kontekstu ciljeva ili godišnjih prioriteta Programa, utvrde ciljne skupine za koje su odabrane teme osobito važne i uključe članove zajednice koji su aktivni u predmetnom području (tj. stručnjake, lokalna udruženja, građane i skupine građana na koje se tema izravno odnosi itd.), posluže kao osnova za buduće inicijative i aktivnosti među uključenim gradovima povezane s obrađenim temama ili možda o daljnjim pitanjima zajedničkog interesa.

Proračun za ovu mjeru je 150 000 eura, a rok za prijavu je 4.6.2014. godine

3. Mjera projekata civilnog društva ima za cilj  podupirati projekte koji promiču transnacionalna partnerstva i mreže koje izravno uključuju građane. Ovi projekti okupljaju građane iz različitih slojeva putem aktivnosti koje su izravno povezane s politikama Unije u cilju dobivanja prilike da konkretno sudjeluju u oblikovanju politike Unije u područjima povezanima s ciljevima Programa. Podsjeća se da se to može postići u svim etapama i sa svim institucionalnim sugovornicima, a posebno uključuje: utvrđivanje programa, zagovaranje u etapi pripreme i dogovaranje prijedloga politike, davanje povratnih informacija o relevantnim inicijativama koje se provode. U tu će se svrhu ovim projektima pozvati građane da zajedno djeluju ili raspravljaju o temama godišnjih prioriteta Programa na lokalnoj i europskoj razini.

Projektom treba poticati i organizirati promišljanje, rasprave ili druge aktivnosti povezane s temama godišnjih prioriteta Programa i predložiti konkretna rješenja do kojih se može doći suradnjom ili koordinacijom na europskoj razini te osigurati stvarnu vezu s prethodno navedenim procesom oblikovanja politike. Projektima treba u provedbu aktivno uključiti velik broj građana te nastojati odrediti osnove za poticanje razvoja umrežavanja mnogih organizacija koje su aktivne u predmetnom području.

Cilj je ove mjere podupiranje projekata koje provode transnacionalna partnerstva koja promiču prilike za solidarnost, društveni angažman i volontiranje na razini Unije.

Projekt civilnog društva mora uključiti najmanje dvije od sljedeće tri vrste aktivnosti:

– promicanje društvenog angažiranja i solidarnosti: aktivnosti koje mogu promicati raspravu/kampanje/akcije o temama od zajedničkog interesa u širem okviru prava i odgovornosti građana Unije i uspostavljanja veze s europskim političkim programom i oblikovanjem politike;

– prikupljanje mišljenja: aktivnosti koje imaju za cilj prikupljanje pojedinačnih mišljenja građana o posebnom pitanju koje će se utvrđivati svake godine, dajući prednost pristupu „odozdo prema gore” (uključujući uporabu društvenih mreža, webinare itd.) te medijsku pismenost;

– volontiranje: aktivnosti koje promiču solidarnost među građanima Unije i šire.

Proračun za ovu mjeru je 150 000 eura, a rok za prijavu je 1.9. 2014. godine.

Svi prijavitelji moraju imati otvoren korisnički račun na ECAS (European Commission Authentication Service), a kako se prijaviti možete vidjeti na poveznici.

Izvor: eu-projekti.info