Odlukom br. 1904/2006/EC od 12. prosinca 2006. godine, Europski parlament i Vijeće odobrili su program Europa za građane (eng. Europe for Citizens) za razdoblje od 2007. – 2013. godine, kao nastavak programa Aktivan građanin Europe (2004. – 2006.). Ovim programom pruža se potpora širokom spektru aktivnosti i organizacijama koje promiču „aktivno europsko građanstvo”, odnosno uključivanje građana i organizacija civilnoga društva u proces europske integracije. Kroz aktivnosti programa građani imaju priliku sudjelovati u aktivnostima transnacionalne razmjene i suradnje koje pridonose izgradnji osjećaja pripadnosti zajedničkim europskim idealima i potiču procese europske integracije. Hrvatska punopravno sudjeluje u ovom programu od listopada 2007. godine.

Opseg i sadržaj

Program Europa za građane financira četiri vrste aktivnosti:

1. Aktivni građani za Europu aktivnost je u kojoj građani izravno sudjeluju, bilo kroz projekte bratimljenja gradova ili kroz druge vrste građanskih projekata. Projekti bratimljenja gradova postali su vrlo popularni u cijeloj Europi i obuhvaćaju aktivnosti poput:

 • sastanaka građana,
 • tematskog umrežavanja zbratimljenih gradova,
 • višegodišnjih projekata za umrežene zbratimljene gradove,
 • pilot projekata u obliku okruglih stolova građana.

2. Aktivno civilno društvo u Europi usmjerena je na organizacije europskog civilnog društva koje će primati strukturnu potporu na temelju svojih programa rada ili potporu za transnacionalne projekte.

3. Zajedno za Europu daje potporu za događaje koji imaju za svrhu jačanje vidljivosti Europske unije, za studije i informatičke alate, a obraća se najširoj publici preko svih granica, približavajući Europu njezinim građanima.

4. Aktivno europsko sjećanje daje potporu za očuvanje spomen-mjesta i arhivskih zbirki povezanih s deportacijama i odavanjem počasti žrtvama nacizma i staljinizma.
Program je otvoren za sudjelovanje svim dionicima u projektima promicanja aktivnog europskog građanstva (predlagatelj mora biti neprofitna organizacija):

 • lokalne vlasti i organizacije koje ih predstavljaju
 • organizacije koje se bave istraživanjem europskih javnih politika („think thanks“)
 • skupine građana
 • organizacije civilnoga društva
 • udruge
 • sindikati
 • obrazovne institucije
 • organizacije aktivne u različitim područjima djelovanja.

U evaluaciji projektnih prijedloga na natječajima u okviru programa Europa za građane mogu sudjelovati i evalautori iz Hrvatske. Za evaluatora se možete prijaviti na web stranici Izvršne agencije.

Primjere financiranih projekata u kojima sudjeluju hrvatski korisnici možete pronaći ovdje.

Opća uprava Europske komisije za obrazovanje i kulturu (DG EAC), u konzultacijama s Odborom programa kontinuirano upravlja proračunom programa te postavlja prioritete, ciljeve i kriterije programa. Osim toga rukovodi i prati općenitu provedbu te kontrolira i evaluira program na europskoj razini. Provedbu većine aktivnosti programa Europa za građane Europska komisija povjerila je Izvršnoj agenciji za obrazovne, audio-vizualne i kulturne politike (eng. skr. EACEA). Pored svake od aktivnosti ili mjere navedeno da li je provodi EACEA ili izravno Opća uprava za obrazovanje i kulturu.

Unutar Ureda za udruge Vlade RH uspostavljena je Služba tehničke podrške za program Europa za građane putem koje možete zatražiti sve potrebne informacije vezane uz Program.

Izvor: www.mrrfeu.hr