Pokrenuti su novi financijski instrumenti Programa ruralnog razvoja iz Agencije HAMAG-BICRO. Riječ je o novom obliku financijske podrške kroz koju će biti ponuđeni povoljniji krediti  za nova ulaganja, odnosno modernizaciju postojećih kapaciteta po uvjetima znatno povoljnijim od onih koje bankarski sektor trenutno nudi na tržištu.

Mikro i Mali zajmovi za ruralni razvoj 

Izvor teksta: www.hamagbicro.hr  

Svrha instrumenata je financiranje mjera PRR 2014.-2020. godine:

> Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.1 Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva i podmjera 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda
> Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, podmjera 6.4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
> Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, podmjera 8.6 Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda


Prihvatljivi korisnici po mjerama: 

U okviru Mjere 4 iz PRR

> Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i /ili u Jedinstveni registar životinja, uključujući proizvođačke grupe i organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija, upisane u navedeni Upisnik

> Fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda

> Prijavitelj mora ispuniti kriterij ekonomske veličine za tip operacije 4.1.1. sektor voća, povrća i cvijeća minimalno 6.000 EUR; ostali sektori minimalno 8.000 EUR

U okviru Mjere 6 iz PRR

> Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika te fizičke osobe u svojstvu nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koje razvijaju nepoljoprivrednu djelatnost, upisani u Upisnik poljoprivrednika, najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za zajam

> Krajnji primatelj mora biti registriran, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, za specifičnu djelatnost koja je vezana uz planirano prihvatljivo ulaganje

> Prijavitelj mora ispuniti kriterij ekonomske veličine minimalno 2.000 EUR

U okviru Mjere 8 iz PRR

> Šumoposjednici upisani u Upisnik šumoposjednika pri Ministarstvu poljoprivrede

> Udruženja šumoposjednika

> MSP licencirani izvoditelji radova u šumarstvu pri Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije

> MSP registrirani za djelatnosti prerade drva sukladno nacionalnim propisima

Prihvatljive aktivnosti po mjerama: 

Izvor teksta: Cjeloviti tekst programa “Financijski instrumenti Mikro i Mali zajmovi za ruralni razvoj”

Za dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na info@pametanrast.hr.
Zatražite svoju > Preliminarnu analizu i saznajte jeste li prihvatljivi na ovaj Program te koji su vam izvori financiranja dostupni.