Datum objave:
07.05.2014.
Datum završetka natječaja:
31.10.2014.
Status:
Sektor:
Regija:
Podaci o ugovarateljskom tijelu:
Kratak opis natječaja:
Natječaj je otvoren s ciljem razvoja turističke infrastrukture i očuvanja turističke resursne osnove u svrhu jačanja konkurentnosti turizma.

Područja financiranja: 
 • Poticanje razvoja javne infrastrukture
 • Očuvanje resursne osnove – turističkih atrakcija
Javna infrastruktura u turizmu obuhvaća objekte javnih subjekata kojima se unaprjeđuje konkurentnost turističke destinacije razvojem različitih oblika turističke ponude (kulturni, zdravstveni, poslovni i drugi oblici turizma) kao što su:
 • višenamjenski objekti, centri/dvorane za održavanje specijaliziranih ugostiteljsko turističkih obrazovnih programa, kongresa/konvencija, izložbi, koncerata i drugih događanja
 • javna golf igrališta (bez smještajnih objekata)
 • objekti sportsko-planinskih turističkih odredišta
 • objekti lokalne infrastrukture: prirodne i uređene plaže (prvenstveno pješčane i šljunčane te pripadajuće podmorje), turistički informativni centri, centri za posjetitelje kao dio sadržaja projekta javne turističke infrastrukture i sl.
 • objekti izletničke infrastrukture kao npr: biciklističke staze, bike parkovi, planinarske staze, vinske ceste, poučne staze i druge tematske ceste, putovi i staze
 • tematski parkovi
 • neperspektivna imovina u vlasništvu jedinica lokalne, područne/regionalne samouprave i Republike Hrvatske koja bi se valorizirala kroz turizam
 • drugi objekti javne infrastrukture u turizmu.
Turističke atrakcije su:
 • objekti devastirane kulturne i povijesne baštine (dvorci, palače, kurije, utvrde, kuće tradicijske arhitekture, spomenici industrijske baštine, tradicijske radionice itd.) koji će se valorizirati kroz turizam kao objekti javne infrastrukture: muzeji, javni prostori za događanja i sl.
 • resursi prirodne baštine (nenaseljeni otoci, jezera, vodopadi, kanjoni, špilje, močvare, zaštićena prirodna područja i dr.) koji se valoriziraju kroz turizam.
Namjena sredstava:
 • izrada projektne dokumentacije: tehničke projektne dokumentacije (idejni, glavni, izvedbeni projekt, aktivnosti vezane za rješenje o uvjetima građenja ili lokacijsku i građevinsku dozvolu), programskih i projektnih studija razvoja pojedinih geografskih područja lokalne i regionalne razine (npr. master planovi i dr), studija za realizaciju pojedinih/konkretnih projekata (studija zaštite okoliša, predstudija i studija isplativosti ulaganja i dr.)
 • priprema ostale natječajne dokumentacije koja nedostaje investicijskom projektu javne turističke infrastrukture, a neophodna je za kandidiranje projekata za korištenje sredstava iz Strukturnih fondova Europske unije te za financiranje dijela nacionalnog sufinanciranja u slučaju pozitivne odluke o odobrenju sredstava fondova Europske unije
 • investicije: izgradnja, uređenje i obnova javne infrastrukture.
Prihvatljivi prijavitelji: 
Subjekti javnog sektora u koje spadaju:
 • gradovi/općine, županije odnosno trgovačka društva u njihovom ili državnom vlasništvu, turističke zajednice
 • javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode
Stopa i iznos sufinanciranja: 
Ministarstvo sufinancira do 80% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog programa ili projekta. Minimalni iznos odobrenih sredstava je 100.000,00 kn, a maksimalni iznos po pojedinom korisniku, odnosno projektu/programu je 2.000.000,00 kn, osim za trgovačka društva. Ukupna vrijednost projekta koji se kandidira za korištenje sredstava iz fondova EU, ne smije biti manja od 7.500.000,00 kn.