Hrvatska turistička zajednica (HTZ) je objavila javne pozive za programe potpora putem kojih će se dodjeljivati bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 16.500.000,00 kuna, a s ciljem unapređenja proizvoda, stvaranja prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma i zemlje u cjelini te obogaćivanja ponude u pred i posezoni.

Objavljen Javni poziv:

  • za potpore događanjima u 2017. godini,
  • za potpore projektima turističkih inicijativa i
    proizvoda na turistički nerazvijenim područjima,
  • za dodjelu potpora programima destinacijskih menadžment kompanija u 2017. godini.

Korisnici:

Poduzetnik/korisnik potpore sukladno ovom Programu može biti svaka pravna i fizička osoba koja, obavljajući gospodarsku djelatnost, sudjeluje u prometu roba i usluga (u daljnjem tekstu: Korisnik), iz sljedećih područja navedenih u Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007.-NKD 2007. („Narodne novine“ br. 58/2007. i 72/2007.):

  • Području I „Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane“ ili u
  • Području N, Odjeljak 79 „Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima, Području R, Umjetnost, zabava i rekreacija.

Prihvatljivi troškovi:

Prihvatljivi troškovi su ukupni troškovi predviđeni za svaku pojedinu mjeru. U prihvatljive troškove ne ulazi porez na dodanu vrijednost. Iznos potpore po projektu/Korisniku koji će odobravati HTZ kreće se u rasponu od 50% do 100% prihvatljivih troškova.

Prijave na gore navedene javne pozive su moguće zaključno s 28. travnja 2017. godine.

Izvor fotografije: Mint.hr