Zeleno svjetlo za HZZ-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) mišljenja je da je prijedlog Programa državnih potpora za zapošljavanje i usavršavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) sukladan pravilima Europske komisije (EK) te ga ne treba prijaviti EK-u, priopćeno je u veljači iz AZTN-a.

Planirana sredstva državne potpore u okviru tog programa za 2014. godinu su sredstva iz proračuna Republike Hrvatske te Europskog socijalnog fonda i iznose oko 274 milijuna kuna. Program traje od trenutka dobivanja pozitivnog mišljenja Agencije do kraja godine, ističu iz Agencije.

Agencija je dala mišljenje da je program sukladan s pravilima iz Uredbe Komisije br. 800/2008 (Opća uredba o skupnim izuzećima) kojom se određene kategorije potpora proglašavaju usklađenim sa zajedničkim tržištem pri primjeni članaka 87. i 88. Ugovora. Program je stoga izuzet od obveze prijave Europskoj komisiji.

Agencija je utvrdila da program ima sve elemente koje programi državne potpore moraju imati.

Davatelj državne potpore je HZZ, cilj je poticanje zapošljavanja osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada te usavršavanje radnika kojima prijeti gubitak radnog mjesta. Pravni temelj za donošenje programa potpore je Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, a korisnici su mali, srednji i veliki poduzetnici iz svih sektora (osim onih iz članka 1. stavaka 3., 4. i 5. Uredbe). Poduzetnici u teškoćama ne mogu ostvariti pravo na državnu potporu.

Instrument dodjele državne potpore je subvencija, a dodjeljuju se za radnike u nepovoljnom položaju te radnike s invaliditetom. Također, sukladno Uredbi, Programom se dodjeljuju i državne potpore za opće i posebno usavršavanje.

AZTN smatra da program ispunjava i uvjet poticajnog učinka na zapošljavanje.

Izvor: http://www.aztn.hr/article/1503/program-potpora-hzz-o-za-zaposljavanje-sukladan-s-pravilima