Imate li sve što je potrebno kako biste se pridružili osoblju uredskog poslovanja institucija EU-a?

Više od 500 milijuna ljudi, dvadeset osam država članica, više od 50 000 kolega, komunikacija na najmanje dva jezika.
Zašto biste radili igdje drugdje ako možete raditi za sve građane Europe?

Mjesto rada: Bruxelles / Luxembourg
Indikativne početne osnovne plaće na temelju tjednog radnog vremena od 40 sati:
AST-SEC1: 2 345 EUR/mjesec
AST-SEC2: 2 645 EUR/mjesec

Institucije EU-a zanimljivo su mjesto za rad tajnika (m/ž) s izvrsnim znanjem engleskog, francuskog, njemačkog ili
hrvatskog jezika i dobrim znanjem drugog
jezika (engleskog, francuskog ili njemačkog) koji žele započeti zahtjevnu
međunarodnu karijeru u višejezičnom okruženju.

Institucije Europske unije svojim politikama utječu na živote više od 500 milijuna ljudi u 28 država članica. Naši poslovi
obuhvaćaju širok spektar sektora, od znanstvenog i tehničkog sektora te sektora suradnje do administrativnih tema. Kao
složenoj međunarodnoj organizaciji, potrebno nam je uistinu najbolje administrativno pomoćno osoblje.

Tražimo obučene administrativne asistente i tajnike koji mogu obavljati širok spektar zadaća poput pripreme dokumenata,
organizacije i koordinacije sastanaka te mnogih drugih zadaća u okviru pružanja administrativne podrške radnim timovima,
načelnicima odjela ili drugim službama unutar institucija EU-a.

Za prijavu za početni razred (AST-SC1) morate imati završeno poslijesrednjoškolsko obrazovanje potvrđeno diplomom u
području administrativnih poslova ili završeno srednjoškolsko obrazovanje potvrđeno diplomom koja omogućuje
poslijesrednjoškolsko obrazovanje, nakon kojega je stečeno odgovarajuće profesionalno iskustvo od najmanje tri godine u
području administrativnih poslova.

Za prijavu za radno mjesto starijeg tajnika (razred AST-SC2), osim navedenih zahtjeva za AST-SC1, potrebno vam je najmanje
četiri godine profesionalnog iskustva u području administrativnih poslova.

Morate biti građanin EU-a te imati savršeno znanje engleskog, francuskog, njemačkog ili hrvatskog jezika te dobro znanje
engleskog, njemačkog ili francuskog jezika (a da taj jezik nije vaš osnovni/materinji jezik).

Raditi za institucije EU-a znači raditi s ljudima iz cijele Europe u jednoj od institucija EU-a poput Europskog parlamenta,
Vijeća Europske unije, Europske komisije i drugih. Većina je radnih mjesta u Bruxellesu i Luxembourgu.
Institucije EU-a novom osoblju ne pružaju samo pomoć pri preseljenju, već nude i sveobuhvatan paket primanja, uključujući
mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Za infografiku kliknite ovdje.

Više pročitajte na stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova.