12141786_902711469812671_4670972807533589283_nPozivam sve kolege koji trenutno još nisu naši članovi, a dijele naše vrijednosti, da nam se svakako pridruže. Umjesto da se stalno svađamo oko preraspodjele postojećeg kolača, idemo se organizirati da skupa napravimo veći kolač. Zajedno smo jači.

Novoosnovana Strukovna grupa poslovnih savjetnika Istre pri Hrvatskoj gospodarskoj komori – Županijskoj komori Pula okuplja pravne osobe koje se bave poslovnim savjetovanjem. Za predsjednicu strukovne grupe je u ponedjeljak 9. studenog izabrana Stefania Skender, stručnjakinja za strateško planiranje i projektni menadžment međunarodnih EU projekata te direktorica tvrtke Pametan rast iz Poreča.

1. Molimo Vas da nam predstavite Strukovnu grupu poslovnih savjetnika Istre pri Hrvatskoj gospodarskoj komori – Županijskoj komori Pula, kojoj ste na čelu. Tko je pokretač ove inicijative i za što ste specijalizirani?

Aktivnosti novoosnovane Strukovne grupe bit će usmjerene na razvijanje suradnje i osnaživanje komunikacije prema institucijama i mjerodavnim tijelima radi rješavanja problematike u struci. Ciljevi rada Strukovne grupe usmjerit će se na izradu kataloga radi zajedničke promocije, organiziranje stručnih predavanja, zajednički nastup na sajmovima u zemlji i inozemstvu te suradnju s poslovnim savjetnicima iz drugih regija i zemalja.

Naša inicijatorica je dr. sc. Alida Perkov, uspješna istarska poduzetnica i predsjednica BPW-a, Prvog hrvatskog kluba žena. Gđa Perkov je ujedno i poslovna tajnica Strukovne grupe.

Treba napomenuti i kako su u ponedjeljak imenovani i zamjenici: Davor Škrtić (Centar za ulaganja Euro konzalting, Pula) izabran je za zamjenika za EU fondove u području turizma i poljoprivrede, Stevo Žufić (Adria Bonus, Poreč) zadužen je za projekte namijenjene jedinicama lokalne i regionalne samouprave, a Koviljka Aškić (Eko–Adria, Pula) za ekološke projekte i očuvanje okoliša. Nives Tomišić (Stari puč, Pula) zamjenica je za poslovne planove i investicijske studije, a Rina Lumezi (MOJO PR, Pula) za marketing i odnose s javnošću.

Najveći dio aktivnosti naših članica se odnosi na izradu niza dokumenata koji su poduzetnicima potrebni za traženje kredita od poslovnih banaka, od Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR), ali i jamstava od Hrvatske agencije za malo gospodarstvo (HAMAG-BICRO) te, naravno, bespovratnih sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, ali i iz Programa Unije (međunarodni EU projekti). Poduzetnicima pomažemo i prilikom prijavljivanja na natječaje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao i natječaja koji proizlaze iz programa pojedinih Ministarstava npr. Poduzetnički impuls, Konkurentnost turističkog gospodarstva i drugo.

Naše članice tako, primjerice, izrađuju Strateške razvojne programe za Općine, Gradove i Županije, Baze projekata, Studije (pred)izvodljivosti, Investicijske studije, Studije zaštite okoliša, Poslovne i Marketinške planove, Komunikacijske strategije, Strategije zaštite intelektualnog vlasništva, Projektne aplikacije za natječaje temeljem kojih se dodjeljuju bespovratna sredstva te niz drugih dokumenata.

Naše usluge uključuju i podršku u provedbi navedenih dokumenata, izradu i provedbu edukacijskih programa kao i niz drugih usluga iz oblasti poslovnog savjetovanja npr. porezno savjetovanje, računovodstvene usluge, izgradnja branda, marketing i PR…Naši stručnjaci već dugi niz godina uspješno surađuju sa županijama, s jedinicama lokalne samouprave, s malim, srednjim i velikim poduzećima te s udrugama iz Jadranske i Kontinentalne Hrvatske i inozemstva.

th_f5e7e2a0ef02693d2c7e0b1f9b541d05_strukovna_grupa_poslovnih_savjetnika12

2. Koja je prednost korištenja usluga poslovnih savjetnika registriranih kroz Strukovnu grupu?

Najveća prednost za naše postojeće i potencijalne nove klijente je, svakako, to što ćemo unutar Strukovne grupe uskoro funkcionirati prema „one stop shop“ modelu. Želimo da naši klijenti što manje „šeću“ i skupljaju informacije. Dakle, bez obzira na to kome se klijent prvom javi, pristup će uvijek biti jednak odnosno ujednačen. Najprije će se izraditi preliminarna analiza kako bi se precizno utvrdile potrebe, ograničenja, želje i očekivanja koje klijent ima, a potom će poslovni savjetnik koji je klijenta zaprimio procijeniti što može odraditi „in-house“, a za što mu je potrebna ekspertiza neke od drugih članica te će oformiti Ad hoc – radnu skupinu kako bi zajedno pronašli najbolji smjer za određeni predmet.

No, to je samo jedan od načina na koji će kvaliteta našega rada kroz sudjelovanje u radu Strukovne grupe rasti.

Planiramo i redovito organizirati stručna predavanja, zajednički nastupati na sajmovima u zemlji i inozemstvu, ojačati suradnju s poslovnim savjetnicima iz drugih zemalja i dr.

Trenutno pripremamo i Katalog savjetodavnih usluga.

3. Što poduzetnici koji planiraju neku investiciju trebaju pripremiti za prvi sastanak s poslovnim savjetnikom kako bi isti bio kvalitetno odrađen?

Klijent bi uvijek svom poslovnom savjetniku prije prvog sastanka trebao pisanim putem dostaviti neke osnovne informacije. Neka od pitanja koja pritom obično postavljamo klijentu su:

– u što biste ulagali (oprema, izgradnja i rekonstrukcija, ljudski resursi, marketing, edukacija, ostalo),

– koja je visina investicije,

– koliko imate/ste imali zaposlenih te planirate li nova zapošljavanja,

– jesu li riješeni imovinsko-pravni odnosi,

– kako ste poslovali u posljednje 2 godine,

– imate li nepodmirenih obaveza prema zaposlenicima /ili prema državi,

– koji je trenutan status pravnog subjekta,

– imate li drugih pravnih subjekata u (su)vlasništvu,

– jeste li u posljednje 3 fiskalne godine primali kakve potpore i

– općenito koje nedoumice imate te sve za što smatrate da je važno napomenuti kako

bismo stekli čim detaljniji uvid u stanje s jedne strane te Vaše ciljeve/želje/očekivanja s druge.

lisce

Zadatak poslovnog savjetnika je da potencijalnom klijentu na jednostavan, razumljiv i strukturirani način objasni proceduru koja ga čeka ukoliko se opredijeli za neki od potencijalnih smjerova.

4. Iz Vašeg iskustva koje su najveće prepreke uspješnoj prijavi, ali i uspješnoj realizaciji EU i drugih projekata? Što biste savjetovali potencijalnim prijaviteljima na EU natječaje i druge izvore financiranja?

Bez obzira na izvor financiranja, osnovna pravila su kod upuštanja u neki poduzetnički poduhvat uvijek jednaka. Prije svega je potrebno sagledati dostupne opcije i donijeti informiranu odluku. Primijetila sam da klijenti u želji da dođu do bespovratnih sredstava ili drugih poticaja (npr. poticanih kamata, jamstava i/ili povoljnih poslovnih prostora) često „ulijeću“ u projekte prije no što sagledaju opcije koje su im na raspolaganju što u konačnici vodi do nezadovoljstva.

Moj prvi savjet svima koji planiraju nešto pokrenuti je, stoga, da ukoliko nemaju dovoljno poduzetničkog iskustva i/ili jasnu viziju i nisu sigurni što žele odnosno osjećaju da im nedostaju podaci za donošenje informirane odluke, prije angažiranja arhitekta i upuštanja u izradu Idejnog/Glavnog projekta odnosno Poslovnog plana, Investicijske studije ili Studije izvodljivosti za neki točno određeni izvor financiranja, svakako zatraže od konzultanta da za njih izradi Preliminarnu analizu i takozvani Projektni sažetak/zadatak u kojem će prikazati mogućnosti koje su im na raspolaganju te im na jasan i sažet način prikazati prednosti i nedostatke svake od opcija s koracima za preporučeni smjer. I, naravno, s argumentima za opciju koju predlaže.

Ljudi često zaboravljaju da su poslovni savjetnici zbog svog rada na nizu projekata iz niza sektora nepresušno vrelo informacija odnosno pouzdan partner poduzetnicima u donošenju odluka već od najranije faze. Nama se tako u praksi zna dogoditi da nam klijent dođe s glavnim projektom koji nije prikladan za prijavljivanje na EU fondove, a planirao je prijavljivanje na iste. Da se javio u inicijalnoj odnosno u idejnoj fazi, izradili bismo spomenuti Projektni zadatak u kojem bismo ga upozorili na što da pazi prilikom projektiranja. 

Izrada Studija i drugih dokumenata je opsežan posao koji ne uključuje samo analizu isplativosti projekta već je prilikom njene izrade potrebno sagledati i, primjerice, pravni i porezni aspekt investicije. Izrada studija i planova bi, stoga, uvijek trebala biti praćena porezno-poduzetničkim savjetovanjem. Iskusan poslovni savjetnik zna na što će ocjenjivač na nekom natječaju obratiti posebnu pozornost te u skladu s time savjetuje klijenta i za njega pronalazi načine.

Primijetila sam u praksi i da klijenti koji nešto žele izgraditi i/ili rekonstruirati često zaboravljaju na ograničenja koja im postavlja njihov vlastiti financijski kapacitet i žele, primjerice, izgraditi neboder, a kapacitet im dozvoljava izgradnju prizemnice. Uvijek je potrebno osigurati sufinanciranje odnosno imati npr. 25, 30, 40 ili više posto vlastitih sredstava.  Sufinanciranje nije potrebno jedino u iznimnim slučajevima (početnici, udruge, EU projekti u kojima nema izgradnje te koji se odnose isključivo na takozvane soft-aktivnosti odnosno na edukaciju i promociju…).

S druge je strane i dalje podosta zastupljena želja za brzom zaradom, pa se klijenti nemalo iznenade kada im, primjerice, kažemo da kuću za odmor koju su izgradili bespovratnim sredstvima punih 5 godina ne smiju prodati.

Danas je na tržištu kapitala dostupno zaista jako puno povoljnih izvora financiranja, no potrebno je biti realan te svoje želje i viziju uskladiti s vlastitim investicijskim potencijalom i s uvjetima onoga od koga tražimo da financira naš poduhvat.

5. Što želite poručiti za kraj?

U Strukovnoj smo grupi ovaj tjedan imali zaista jako optimističan i konkretan start. Kolege su već predložile nekoliko hvalevrijednih inicijativa.

Jedna od inicijativa se odnosi i na Nacionalnu katalogizaciju djelatnosti (NKD) iz 2007. godine, a predložio ju je Josip Maras (Exoro grupa, Poreč). NKD iz 2007. nije prilagođen našoj djelatnosti u dostatnoj mjeri. Djelatnost „Pružanje usluga savjetovanja u vezi s poslovanjem i upravljanjem“ je, naime, preopćenita. Zalagat ćemo se, stoga, da se putem Hrvatske gospodarske komore pokrenu izmjene i dopune NKD-a iz 2007. kojima će se djelatnosti iz oblasti poslovnog savjetovanja preciznije formulirati npr. Izrada strateških razvojnih programa, Izrada investicijskih studija itd. Trgovački Sud u Rijeci je tvrtki Exoro iz Poreča odobrio preciznije formuliranje djelatnosti iz područja poslovnog savjetovanja, pa nema razloga da i mi ostali tako ne postupimo i na taj način svojoj struci osiguramo veću prepoznatljivost i razumijevanje od strane javnosti.

Pozivam, stoga, i sve kolege koji trenutno još nisu naši članovi, a dijele naše vrijednosti, da nam se svakako pridruže.  Uz ovakav tim, našu inicijatoricu Alidu i mentalitet obilja samo nebo nam je granica. Ili, riječima profesora Velimira Sriće: “Umjesto da se stalno svađamo oko preraspodjele postojećeg kolača, idemo se organizirati da skupa napravimo veći kolač.“ Zajedno smo jači.

Preuzeto sa: http://porestina.info/intervju-stefania-skender-predsjednica-strukovne-grupe-poslovnih-savjetnika-istre-pri-zk-pula/

Business people