AMPEU – Agencija za mobilnost i programe EU raspisala je natječaj za dodjelu Europske oznake jezika  za inovativne projekte u nastavi i učenju jezika. Europska oznaka jezika za inovativne projekte u nastavi i učenju jezika je nagrada koja:

  • potiče nove inicijative u području učenja i poučavanja;
  • nagrađuje nove tehnike poučavanja jezika; te
  • promiče i potiče uvođenje dobre prakse.

Priznanje je dostupno svim oblicima obrazovanja i osposobljavanja, bez obzira na dob polaznika ili primijenjenu metodu te se oslanja na poticanje inovativnih pristupa u učenju jezika. Podupiranjem inovativnih projekta na lokalnoj i nacionalnoj razini, ovo priznanje ima svrhu podići standarde učenja jezika u Europi. Inicijativu koordinira Europska komisija, ali priznanje dodjeljuje država članica koja s nacionalnim odborom odlučuje o kriterijima. Hrvatska se pridružila inicijativi 2014. godine. Više detalja o postupku dodjele Europske oznake jezika možete pronaći ovdje.

Način prijave

Prijava se sastoji od prijavnog obrasca. Ispunjeni prijavni obrazac šalje se u tiskanom i elektroničkom obliku, a privitci u digitalnom obliku (na CD-u ili USB-u). Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje.

Prijave na zadanom prijavnom obrascu šalju se elektronski na e-mail adresu: ell@mobilnost.hr

Predmet e-pošte: Poziv na natječaj za dodjelu Europske oznake jezika

Sve prijave moraju biti pisane i popunjene elektronski (prijave i obrasci koji se popunjavaju ručno neće biti uzeti u obzir) i potpisane od strane zakonskog zastupnika.

Privitak predstavlja prezentaciju, video isječak ili drugi digitalni uradak kojim prijavitelj iskazuje učinke i rezultate projekta. Za privitak ne postoji standardizirani obrazac, već prijavitelj sam odabire format i veličinu privitka.

Prijavu je potrebno poslati zaključno s 30. lipnjem 2014. preporučenom poštom na adresu

Agencija za mobilnost i programe EU
Frankopanska 26
10000 Zagreb
(za Europsku oznaku jezika);

te na e-mail adresu: ell@mobilnost.hr

Ukoliko privitak zbog veličine nije moguće poslati elektronskom poštom, moguće je navesti poveznicu za njegovo preuzimanje na računalo.

Izvor: http://www.eu-projekti.info/