Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je javni natječaj za prijavu projektnih prijedloga kako bi se pripremila zaliha potencijalnih projekata čija bi se provedba mogla financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Temeljem dobivenih informacija, Ocjenjivački odbor će procijeniti projektne prijedloge te sastaviti Indikativnu listu projekata za novi Operativni program 2014. – 2020.

Na javni poziv mogu se prijaviti projektni prijedlozi iz područja čiji je cilj:

 • Znanstvena infrastruktura – osiguravanje uvjeta za znanstvenike i poduzetnike za stvaranje i/ili testiranje novih ideja te poticanje suradnje između istraživačkih jedinica i gospodarstva/industrije
 • Odgojno-obrazovna infrastruktura – osiguravanje bolje kvalitete i dostupnosti usluga odgojno-obrazovnih ustanova kako bi se bolje integrirali u Europi, odnosno postali prepoznatljivi odgojno-obrazovni centri

Prihvatljive aktivnosti:

 • Izvođenje i nadzor radova – Izgradnja nove istraživačke ili odgojno-obrazovne infrastrukture (npr. novi istraživački centri, laboratoriji – u sklopu postojećih javnih istraživačkih organizacija koje povećava njihova područja djelovanja ili otvara nove smjerove istraživanja)
 • Rekonstrukcija i adaptacija postojeće istraživačke ili odgojno-obrazovne infstraktrukture (modernizacija)
 • Nabava opreme (+ adaptacija prostora ukoliko je potrebno za postavljanje sofisticirane opreme)
 • Edukacija kroz tehničku pomoć kako bi se povećalo učinkovito korištenje novih objekata/infrastrukture i kako bi se osigurala dugoročna održivost

Prihvatljivi korisnici:

 • Javna tijela (ministarstva i državne agencije)
 • Lokalna/regionalna samouprava
 • Institucije Republike Hrvatske koje su upisane u Upisnik znanstvenih organizacija izuzev visokih učilišta (javne i privatne istraživačke organizacije, javne i privatne ustanove, bolnice i sl.)
 • Sveučilišta, veleučilišta i visoke škole Republike Hrvatske koje su upisane u Upisnik visokih učilišta (Fakulteti / Odjeli trebaju dostaviti svoje prijave preko nadležnog Sveučilišta)
 • Znanstveno-tehnološki parkovi
 • Srednjoškolske ustanove (prijavitelj mora biti osnivač)
 • Osnovnoškolske ustanove (prijavitelj mora biti osnivač)
 • Predškolske ustanove (prijavitelj mora biti osnivač)

Rok za dostavu projektnih prijedloga je 30. lipnja 2014. godine.

Potrebno je istaknuti kako Natječaj za dostavu projektnih prijedloga ostaje otvoren i nakon roka 30. lipnja 2014. godine, kako je i istaknuto u Javnome pozivu. Obrasce za prijavu možete preuzeti ovdje.

Izvor: www.europski-fondovi.eu