Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavilo je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava neprofitnim medijima s općim ciljem jačanja njihovog kritičkog kapaciteta i društvenog utjecaja. Razdoblje korištenja sredstava započinje 1. listopada 2014., a završava 30. rujna 2015. godine. Rok za prijavu u prvi krug je 17. srpnja 2014. godine.

Posebni ciljevi Javnog poziva su:

  • širenje informativnog opsega (broja tema) i relevantnosti sadržaja (pozadine informacija) postojećih neprofitnih medija;
  • osnivanje novih neprofitnih medija;
  • profesionalizacija novinarskog i autorskog rada u neprofitnim medijima.

Sredstva planirana na poziciji ‘A 781 008 – neprofitni mediji’ proračuna Ministarstva kulture za 2014. godinu u iznosu od 2.970.000 kuna godišnje raspodijelit će se prema sljedećem planu:
1) pet financijskih podrški u iznosu od 250 tisuća kuna godišnje;
2) šest financijskih podrški u visini od 170 tisuća kuna godišnje;
3) sedam financijskih podrški u visini od 70 tisuća kuna godišnje;
4) tri financijske podrške u visini od 70 tisuća kuna godišnje za nove medijske projekte.

Tko se može javiti na ovaj Poziv?
Prijaviti se mogu neprofitni proizvođači medijskog sadržaja koji se distribuira putem različitih tehnoloških platformi – tiska, radija, televizije, interneta. Neprofitni proizvođači medijskog sadržaja odnosno neprofitni mediji mogu biti pravne osobe, posvećene zadovoljavanju informativnih, obrazovnih, znanstvenih, umjetničkih, kulturnih i drugih komunikacijskih potreba javnosti, registrirane kao udruge, ustanove, neprofitne zadruge, vijeća nacionalnih manjina i druge organizacije upisane kao neprofitni mediji u odgovarajuću knjigu Agencije za elektroničke medije ili Registar neprofitnih organizacija Ministarstva financija.
Neprofitni mediji ne mogu stjecati financijsku dobit za svoje članove, osnivače ili treće osobe, nego eventualni višak prihoda u odnosu na rashode mogu koristiti samo za unapređenje i razvoj vlastitog rada na području javne komunikacije.
Prijaviti se mogu neprofitni proizvođači medijskog sadržaja koji uredno ispunjavaju svoje ugovorne obaveze u provedbi drugih javnih potpora, kao i obaveze prema javnim davanjima.
Pravne osobe upisane u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija trebaju voditi svoje računovodstvo prema propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija.

Više o natječaju saznajte ovdje.

Izvor: www.odraz.hr