Predmet Javnog poziva je dodjela državnih potpora Istarske županije – Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu za provedbu mjera koje se planiraju realizirati i koje se održavaju na području Istarske županije do kraja 2014.godine.

Potpora se dodjeljuje za sljedeće mjere :

  1. Potpore za organizaciju manifestacija i učešće na manifestacijama
  2. Potpore za unapređenje proizvodnje autohtonih i izvornih proizvoda s oznakom kvalitete te autohtonih pasmina uključujući i proizvode na bazi divljači, autohtonih kultivara te unapređenje ekološke i integrirane poljoprivrede i pčelarstva te primjena novih tehnologija u poljoprivredi
  3. Unapređenje i razvoj prijenosom znanja i informacija u cilju zadržavanja ljudi u ruralnom prostoru, povećanjem površina pod ekološkom poljoprivrednom proizvodnjom, ostvarivanjem dodatnih prihoda, očuvanjem i poboljšanjem prirodnih resursa
  4. Potpore za unapređenje lovstva, razvojni programi u sektoru lovstva, te koordinacija lovozakupnika zajedničkih lovišta
  5. Potpore za rad poljoprivrednih udruga, zadruga, lokalnih akcijskih grupa i gospodarsko-interesnih udruženja
  6. Potpore za sufinanciranje dopunskog obrazovanja poljoprivrednika, neformalnog obrazovanja žena, edukacija o statusu voditeljice PG (OPG, obrt, zadruga) i dr.

Prijavu za dodjelu potpore Korisnik podnosi najmanje 30 dana prije provedbe mjere za koju se potpora dodjeljuje na propisanim obrascima koji su dostupni u elektronskom obliku na Web stranici Istarske županije – Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu.

Javni poziv raspisuje se za period od 1.01. do 31. prosinca tekuće godine s time da se zahtjevi za potporom mogu dostaviti Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu najkasnije do 31. listopada tekuće godine za tekuću godinu.

Dodatne informacije o potporama, uvjetima za prijavu, potrebnoj dokumentaciji i  postupku prijave možete naći na stranicama Istarske županije.

Izvor: www.istra-istra.hr