Pokušavate li u potpunosti izbjeći rizike? To je vjerojatno zato što ne znate da se rizicima može upravljati čak i ukoliko se ostvare.

Većinu znanja koje sam stekla radeći na projektima i učeći o projektnom menadžmentu primjenjujem u svom osobnom rastu i razvoju. Jedno od područja koje mi je osobno izuzetno koristilo je upravljanje rizicima. I dok je riječ „rizik“ u društvu poprimila negativnu konotaciju do te mjere da trošimo ogromne količine energije kako bismo ih u potpunosti izbjegli, u projektnom se menadžmentu na rizike gleda kao na nešto što se ne može izbjeći, ali se može identificirati, umanjiti i čime se itekako može upravljati. Nastojanje da u potpunosti izbjegnemo rizike nas vodi u prepuštanje strahu i u pasivnost te nas sprječava da živimo najbolju verziju sebe, što nas same i naše projekte lišava inovativnosti, no o tome nešto kasnije.

Kvalitetnim planiranjem u projektnom menadžmentu projekt osmišljavamo tako da prerizične dijelove projekta izmijenimo na način da projekt u konačnici bude izvodljiv i da među rizicima koji su ostali u projektu nema onih kojima ne možemo upravljati.

Evo koraka prilikom Analize rizika:

  1. IDENTIFIKACIJA RIZIKA

Analiza rizika se u projektnom menadžmentu radi na način da projektni tim identificira rizike prema fazi u kojoj bi se isti mogli pojaviti. Rizik koji bi se tako primjerice mogao pojaviti prilikom provođenja aktivnosti A.3. Provedba edukacijskih programa jest nedovoljan broj upisanih polaznika. No, priča tu ne završava.

  1. OCJENJIVANJE

Nakon identifikacije rizika u projektnom timu procjenjujemo kolika je vjerojatnost da će se taj isti rizik ostvariti te ga ocjenjujemo ocjenama od 1 do 5. Potom ocjenjujemo (također ocjenama od 1 do 5) koliki će utjecaj taj rizik imati na projekt u slučaju da nastupi i na kraju množimo vjerojatnost i utjecaj.

  1. PRERIZIČNE AKTIVNOSTI I IZMJENE U DIZAJNU PROJEKTA

Ukoliko umnožak vjerojatnosti i utjecaja prelazi broj 20, aktivnost se smatra prerizičnom i nije uputno imati je u projektu. No, znači li to da odustajemo od projekta? Naravno da ne. Prije odustajanja ćemo je pokušati  zamijeniti nekom drugom metodom ili intervencijom, što je moguće gotovo uvijek.

  1. UPRAVLJANJE PRIHVATLJIVIM RIZICIMA

Što ako je rizik prihvatljiv i spomenuti umnožak vjerojatnosti i utjecaja ne prelazi 20? U idućem ćemo stupcu tada jednostavno navesti nekoliko mjera prevencije kojima ćemo pokušati spriječiti ostvarivanje istog. Za slučaj da mjere prevencije ne urode plodom, u posljednjem ćemo stupcu navesti mjere korekcije odnosno reći ćemo što ćemo poduzeti ukoliko se rizik ipak ostvari.

Aktivnost Rizik Vjerojatnost * Utjecaj = Ukupno Mjere prevencije Mjere korekcije
A.3. Provedba edukacijskih programa Nedovoljan broj upisanih polaznika 2*3=6 Provesti kvalitetnu promotivnu kampanju, održati besplatne ogledne radionice… Ponoviti upise, sniziti cijenu, proširiti/smanjiti program, promijeniti lokaciju održavanja nastave…

Upravljanje rizicima je opsežno područje koje smo mi ovdje prikazali u sažetom obliku, no već se iz gornjeg prikaza jasno vidi kako projektni tim za vrijeme pripreme projekta na svakom koraku donosi čitav niz odluka promišljajući projekt u dubinu. Projektni tim će od projekta odustati u rijetkim prilikama – isključivo onda kada nije moguće izbjeći prerizične aktivnosti izmjenama u dizajnu projekta.

Autor: Stefania Skender, direktorica

Izvor fotografije: Google images