U Poreču je s radom počela prva skupina djece koja se upisala na radionicu “Moja priča, moji snovi” u organizaciji tvrtke Pametan rast za poslovno savjetovanje. Nastava se dijelom odvija u učionici, a dijelom na otvorenom.

Cilj radionica je da svako dijete stvori viziju za svoj život te da usvoji alate iz projektnog menadžmenta koji mu mogu pomoći pri analizi, planiranju i provedbi vizije – samostalno i u timu. Djeci će na kraju biti dodijeljene diplome s titulom Junior menadžer na putu prema velikom uspjehu i knjiga “Ja, projektoplovac” Ranka Milića, renomiranog stručnjaka za projektni menadžment i strateško planiranje.

Djeca u prvom tjednu u sklopu modula “Ja, ja i samo ja” uče o sebi dok će u drugom tjednu, u sklopu modula “Moja priča, moji snovi” kroz rad u timu zastupati svoje ideje i stvoriti zajednički projekt kroz 5 faza projektnog menadžmenta:

  1. Moja ideja
  2. Moj plan
  3. Moja prezentacija
  4. Moja provedba
  5. Moja evaluacija

Djeci koja uspješno završe ova dva temeljna modula (Modul 1 na kojem uče upravljati sobom i Modul 2 na kojem uče raditi u timu) bit će ponuđeno daljnje učenje u sklopu naprednih learning by doing – radionica na kojima će kroz mini-praksu kod lokalnih poduzetnika i kroz daljnju provedbu projekta osmišljenog za vrijeme prva dva uvodna modula, imati priliku iskusiti poduzetništvo iz prve ruke.

12-ero djece od 4-og do 8-og razreda Osnovne škole već je: 

– saznalo tko je poduzetnik i koje ga osobine odlikuju te koje vještine su mu potrebne za realizaciju poduzetničkog pothvata

– spoznalo važnost upravljanja sobom, kvalitetnog planiranja i komuniciranja s drugim ljudima

– vježbalo promišljanje, izražavanje vlastitoga mišljenja, ali i pažljivo slušanje drugih

– naučilo što je to projekt, a što projektni menadžment

– naučilo opisati sebe u 3 – 5 riječi te u jednoj sadržajnoj, a kratkoj rečenici

– naučilo kako osobnost nije fiksna te kako čovjek može ponovno osmisliti sebe odnosno kako povučena osoba može postati komunikativna, nesigurna osoba sigurna itd.

– reklo predavaču što želi naučiti i utjecalo na program rada

– naučilo što je SWOT – analiza i kako ju koristiti za stvaranje pojedinačne vizije ili vizije tima

– zajedno se s roditeljima priključilo u grupu “Moja priča, moji snovi” na Facebooku

– naučilo kako podržavati i bodriti druge u timu tako i zastupati svoje stavove komunicirajući na asertivan način

– spoznalo da je u životu uvijek prerano za odustajanje od sebe i kako sve možemo naučiti ukoliko smo spremni dovoljno vježbati

– naučilo promišljati i o svojim nedostacima, stavljati pred sebe izazove i raditi na sebi kroz igru

– naučilo kako je važno biti sam svoj trener, sebe hrabriti i odvažiti se na ono čega se bojim, dopustiti si grešku i neuspjeh znajući kako ću nakon toga biti bolji i znati više nego prije

– osvijestilo važnost discipline…

Upisi za iduću smjenu su u tijeku do petka 18. srpnja!

Ovdje kliknite kako biste predupisali svoje dijete – početnika za iduću smjenu: Upisi – 2. smjena.

Ovdje se nalaze liste za predupise nastavljača (12-ero djece koja upravo pohađaju prvu smjenu) za napredne radionice:

Radionice s poduzetnicima

Vježbenička tvrtka/udruga/zadruga

Pozivamo svu djecu da se odazovu i da dođu s nama:„istraživati čudne nove svjetove, tražiti novi život i nove civilizacije, hrabro ići gdje još ni jedan čovjek nije išao.“ 

Ovdje možete poslušati radijsku emisiju od 3. srpnja: