U Poreču je završila s radom prva u nizu dječjih radionica “Moja priča, moji snovi” u organizaciji tvrtke Pametan rast za poslovno savjetovanje. Sudjelovalo je dvanaestoro djece od 4. do 8. razreda osnovne škole. Cilj radionica je da svako dijete stvori viziju za svoj život te da usvoji alate iz projektnog menadžmenta koji mu mogu pomoći pri analizi, planiranju i provedbi vizije – samostalno i u timu. Djeci su na kraju dodijeljene diplome s titulom Junior menadžer na putu prema velikom uspjehu i knjiga “Ja, projektoplovac” Ranka Milića, renomiranog stručnjaka za projektni menadžment i strateško planiranje.

Nastava se dijelom odvijala u učionici, a dijelom na otvorenom. Djeca u prvom tjednu u sklopu modula “Ja, ja i samo ja” uče o sebi dok u drugom tjednu, u sklopu modula “Moja priča, moji snovi” kroz rad u timu zastupati svoje ideje i stvoriti zajednički projekt kroz 5 faza projektnog menadžmenta:  Moja ideja; Moj plan; Moja prezentacija; Moja provedba; Moja evaluacija.

Djeci koja su uspješno završila ova dva temelna modula (Modul 1 na kojem uče upravljati  sobom i Modul 2 na kojem uče raditi u timu) ponuđeno je daljnje učenje u sklopu naprednih learning by doing – radionica na kojma će kroz mini-praksukod lokalnih poduzetnika i kroz daljnju provedbu prjekta osmišljenog za vrijeme prva dva uvodna modula, imati priliku iskusiti poduzetništvo iz prve ruke.

Dvanaestoro djece već je saznalo tko je poduzetnik i koje ga osobine odlikuju te koje vještine su mu potrebne za realizaciju poduzetničkog pothvata. Spoznali su važnost upravljanja sobom, kvalitetnog planiranja i komuniciranja s drugim ljudima. Vježbali su promišljanje, izražavanje vlastitoga mišljenja, ali i pažljivo slušanje drugih. Naučili su što je to projekt, a što projektni menadžment. Naučili su opisati sebe u 3 – 5 riječi te u jednoj sadržajnoj, a kratkoj rečenici. Naučili su kako osobnost nije fiksna te kako čovjek može ponovno osmisliti sebe odnosno kako povučena osoba može postati komunikativna, nesigurna osoba sigurna itd. Izrekli su predavaču što žele naučiti i utjecali su na program rada. Naučili su što je SWOT – analiza i kako ju koristiti za stvaranje pojedinačne vizije ili vizije tima. Zajedno su se s roditeljima priključili grupi “Moja priča, moji snovi” na Facebooku.

Naučili su kako podržavati i bodriti druge u timu tako i zastupati svoje stavove komunicirajući na asertivan način. Spoznali su da je u životu uvijek prerano za odustajanje od sebe i kako sve možemo naučiti ukoliko smo spremni dovoljno vježbati. Naučili su promišljati i o svojim nedostacima, stavljati pred sebe izazove i raditi na sebi kroz igru. Naučili su kako je važno biti sam svoj trener, sebe hrabriti i odvažiti se na ono čega se bojim, dopustiti si grešku i neuspjeh znajući kako ću nakon toga biti bolji i znati više nego prije. Osvijestili su važnost discipline …

U ponedjeljak kreće druga grupa

U ponedjeljak 11. kolovoza s radom započinje drugi i posljednji ovoljetni ciklus. Radionica traje dva tjedna i slobodno je još poneko mjesto. Program je sličan kao za odrasle ali je naravno prilagođen djeci, poručila je Stefania Skender voditeljica.

Izvor: Glas Istre