[NATJEČAJ U TIJEKU] Provjera inovativnog koncepta

Predmet ovog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije za sufinanciranje pretkomercijlanih aktivnosti inovativnih znanstveno-poduzetničkih projekata koji se nalaze u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa prema procedurama Programa provjere inovativnog koncepta.

Prioritet ovog javnog poziva je putem ciljane potpore malim i srednje velikim gospodarskim subjektima te znanstvenicima i istraživačima zaposlenim u javnim znanstveno-istraživačkim organizacijama omogućiti lakši i brži razvoj inovativnog projekta do iduće faze u postupku pred-komercijalizacije.

Ciljevi ovog javnog poziva su:
·         omogućiti poduzetnicima financiranje pretkomercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa kako bi se pomogao i usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije u kasnijoj fazi razvoja i komercijalizacije;
·         povećanje broja inovativnih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa;
·         smanjiti vrijeme i rizike od faze preliminarnog istraživanja inovativnog koncepta do razvoja i komercijalizacije proizvoda;
·         omogućiti stvaranje novih na znanju utemeljenih poduzeća s potencijalom i sposobnosti za rast i razvoj;
·         stvoriti temelje za otvaranje „spin-off“  poduzeća sa sveučilišta i znanstvenih instituta odnosno pomoći znanstvenicima i istraživačima plasirati svoje ideje i izume iz laboratorija na tržište;
·         kreiranje zalihe kvalitetnih inovativnih projekata s visokom razinom spremnosti za daljnji razvoj tehnologije i komercijalizaciju.

Prihvatljivi prijavitelji su:
1.      subjekti malog gospodarstva – PoC PRIVATE:
·         fizičke osobe koje imaju ozbiljnu namjeru osnovati trgovačko društvo;
·         mali i srednje veliki poduzetnici sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003. godine.
2.      javne znanstvene i istraživačke organizacije – PoC PUBLIC:
·         javne visokoškolske ustanove (kao što je definirano u članku 49. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju);
·         javni istraživački instituti (kako je definirano u članku 25. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju).

Prihvatljivi partneri su prepoznati centri u provođenju Programa provjere inovativnog koncepta te se projekt ne može prijaviti bez odabira Prepoznatog centra. Natjecatelj može izabrati samo jedan centar i to jedan od sljedećih:
·         Sveučilište u Zagrebu, Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije;
·         Tehnološki park Varaždin d.o.o.;
·         STEP RI Znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci d.o.o.;
·         Tehnološko-inovacijski Centar Međimurje d.o.o. (TICM);
·         TERA Tehnopolis d.o.o.;
·         Sveučilište u Splitu, Ured za transfer tehnologije;
·         Ustanova Centar za istraživanje materijala Istarske županije;
·         Razvojna agencija Zagreb – TPZ d.o.o.;
·         Poduzetnički centar Pakrac d.o.o.;
·         Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske Županije INOVAcija;
·         Institut Ruđer Bošković;
·         Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o.

Prihvatljive aktivnosti koje će se financirati iz Programa moraju pripadati barem jednoj od navedenih kategorija, s time da se naglasak stavlja na izradu u laboratorijskom okruženju:
·         izrada prototipa;
·         demonstracija tehničke izvedivosti;
·         provjera i zaštita intelektualnog vlasništva.
Uz ove tri osnovne aktivnosti, sredstva se mogu iskoristiti i za dodatne prihvatljive projektne aktivnosti kao što su:
·         analiza tržišta ili izrada studije isplativosti;
·         izrada koncepta i strategije za nastavak razvoja ili pripreme za komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju).
Dodatne prihvatljive aktivnosti ne smiju prelaziti 10% ukupnog iznosa koji se dodjeljuje iz Programa PoC. Aktivnosti koje se neće sufinancirati Programom su sve aktivnosti koje se odnose na razvoj samog proizvoda i komercijalizaciju.

Ukupni budžet za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem ovog javnog poziva planiran je u iznosu od ukupno16.000.000,00 HRK u okviru proračunske aktivnosti A767029 Drugi projekt tehnologijskog razvoja. Najmanji iznos sredstava je 35.000,00 HRK, a najveći 350.000,00 HRK.
PoC PRIVATE:
·         mikro i mala poduzeća Program financira do 70% ukupnih troškova nastalih u okviru provedbe navedenih aktivnosti. Natjecatelj se obvezuje osigurati najmanje 30% vlastitih  drugih izvora sredstava;
·         srednja poduzeća Program financira do 60% ukupnih troškova nastalih u okviru provedbe navedenih aktivnosti. Natjecatelj se obvezuje osigurati najmanje 40% vlastitih ili drugih izvora sredstava.
PoC PUBLIC:
·         program pokriva do 90% prihvatljivih troškova projekta pri čemu minimalni iznos. Ostatak od 10% prihvatljivih troškova natjecatelj je dužan osigurati iz vlastitih ili drugih izvora sredstava.

Rokovi za podnošenje prijava su:
Pretprijava – rok za predaju je od 16.11.2015. od 12:00 h do 30.11.2015. do 16:00h. Pretprijava se smatra predanom klikom na „Pošalji“ u on-line sustavu te je kao takva automatski vidljiva odabranom „Prepoznatom centru“. Natjecatelji čije su pretprijave pozitivno ocijenjene od strane Prepoznatog centra mogu krenuti u proces pisanja prijave. Prepoznati centar ima krajnji rok da sve pretprijave evaluira do 11.12.2015.
Prijava – rok za predaju je do 15.01.2016. do 16:00h. Prijava se smatra predanom klikom na „Pošalji“ u on-line sustavu te je kao takva automatski vidljiva  odabranom „Prepoznatom centru“. Prepoznati centar ima krajnji rok za evaluaciju kontrolne liste dokumentacije prijave 22.01.2016.

Izvor: eu-projekti.info

Foto: Google slike