Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) u suradnji s Programom Ujedinjenih naroda za razvoj – UNDP Hrvatska (UNDP) provodi projekt pod nazivom „Priprema temelja za korištenje sredstava iz fondova Europske unije: Stvaranje baze projektnih ideja za slabije razvijena područja Republike Hrvatske“ putem kojeg nastoji poboljšati kapacitete za apsorpciju strukturnih i investicijskih fondova Europske unije na lokalnoj i regionalnoj razini u Republici Hrvatskoj, s naglaskom na slabije razvijena područja, kako bi se stvorila baza projektnih ideja.

Projekt se provodi na području Ličko-senjske, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije. Provedba projekta započela je u kolovozu 2013. godine, a očekivano trajanje projekta je 15 mjeseci. Projektom je predviđena priprema predstudija izvedivosti i idejnih rješenja za odabrane projektne ideje te je slijedom navedenog UNDP na svojim stranicama objavio natječaj za vanjske stručnjake koje će se angažirati na izradi predstudija izvedivosti i idejnih rješenja za 26 projektnih ideja podijeljenih u 3 tematska područja:
  • Razvoj turističkih destinacija, turističke infrastrukture i pratećih usluga (zaštita i spašavanje)
  • Znanost, poslovna infrastruktura i poduzetništvo
  • Socijalna inkluzija, mladi i zajednica
Izvor: http://www.europski-fondovi.eu/
Slika: Google Images