Ministarstvo poduzetništva i obrta je 30. prosinca 2013. objavilo javni poziv „Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva“ namijenjen malim i srednjim poduzećima u Republici Hrvatskoj sa 33.500.000 eura raspoloživih sredstava. Rok za prijavu ističe 21. veljače 2014. godine.

Operativni program za regionalnu konkurentnost 2007.-2013. usmjeren je ka poboljšanju konkurentnosti u Hrvatskoj, kako na nacionalnoj tako i na regionalnoj razini, a financira se iz  Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Državnog proračuna Republike Hrvatske. U sklopu Operativnog programa,Prioritetne osi 2 – Mjere 2.1. Razvoj poslovne klime i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva (MSP) za koju je nadležno Ministarstvo poduzetništva objavljuje se Program dodjele državnih potpora za povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva kao preduvjet za objavu Javnog poziva, te Javni poziv na dostavu projektnih prijava „Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća“.

Potpore ovog Javnog poziva pružit će se za dvije vrste projekata koji predstavljaju različite sektore hrvatskog gospodarstva, te su shodno tome podijeljene u dva dijela kako bi se jednaka podrška pružila subjektima oba sektora i to:  1. Konkurentnost malih i srednjih poduzeća (MSP) te 2. Konkurentnost turizma.

Prvi dio javnog poziva koji se odnosi na konkurentnost MSP ima za cilj povećanje ekonomske aktivnosti primjenom sveobuhvatnog pristupa strateškim potrebama MSP-a kroz projekte čiji je cilj poboljšati tehnološku strukturu poduzeća, olakšati pristup financiranju za proizvodna ulaganja, te ojačati održivost i konkurentnost poduzeća.

Drugi dio koji se odnosi na konkurentnost u turizmu ima za cilj doprinijeti održivom razvoju turizma povećanjem konkurentnosti turističkog sektora. Financijska podrška će biti pružena malim i srednjim poduzećima koji ulažu u izgradnju, preuređenje i poboljšanje kvalitete smještaja malih i srednjih hotela kao i u razvoj dodatne turističke ponude te jačanje komercijalne vrijednosti prirodnih i kulturnih resursa, a u skladu s održivošću i ekološkim standardima određenima nacionalnim strategijama.

Informativne radionice

Ministarstvo poduzetništva i obrta organizira Informativne radionice na kojoj će potencijalni podnositelji dobiti informacije o samom natječaju i natječajnoj proceduri. Radionice će se održati prema sljedećem rasporedu:

 Zagreb*  13. siječnja 2014. – 12:00h MINPO – Kino dvorana
 Osijek 16. siječnja 2014. – 12:00h HGK – Osijek
 Rijeka**  21. siječnja 2014. HGK – Rijeka
 Split  23. siječnja 2014. HGK – Split

Informacije o točnom vremenu održavanja radionica bit će objavljene naknadno. 

Prijave za radionice molimo slati na adresu: klaudija.seretin@minpo.hr

* S danom 7.1.2014. godine popunjena su sva mjesta za radionicu u Zagrebu, te se prijave više neće primati.

** S danom 9.1.2014. godine popunjena su sva mjesta za radionicu u Rijeci, te se prijave više neće primati.

Informacije o Pozivu

Upiti za pojašnjenjima Poziva mogu se poslati najkasnije 21 dan prije isteka roka za podnošenje prijava, uz obvezno navođenje broja Poziva, na slijedeće kontakte:

Adresa elektroničke pošte: provedba@minpo.hr

Faks: + 385 1 610 64 98