Ocjenjivanje projekata – Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je Javni poziv za vanjske ocjenjivače projektnih prijava unutar otvorenog Poziva na dostavu prijedloga “Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom potrebama tržišta rada – faza II” u okviru Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. Vanjskim ocjenjivačem se smatra stručnjak/inja koji/a zadovolji sve kriterije ovog Poziva, a kojeg/u Ministarstvo odabere za provedbu procjene prijava u okviru navedenog otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga.

Opći uvjeti:
  • Izvrsno poznavanje hrvatskog jezika u govoru i pismu
  • Napredno znanje rada na osobnom računalu
  • Izvrsne komunikacijske i prezentacijske vještine
  • Dobro poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa vezanih uz područje objavljenog natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava za koji je potrebno izvršiti procjenu prijava
Kvalifikacije:
  • Završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova
Opće profesionalno iskustvo:
  • Najmanje 2 godine radnog iskustva u području odgoja i obrazovanja
Specifično profesionalno iskustvo:
  • Radno iskustvo u ustanovama strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
  • Iskustvo u pripremi, ocjenjivanju, upravljanju, provedbi ili praćenju projekata koji su financirani iz vanjskih sredstava
Zadaće stručnjaka koji će biti odabrani kao vanjski ocjenjivači u okviru ovog Poziva uključuju:
  • Procjenu prijava sukladno zadanim uputama
  • Prezentiranje rezultata provedene procjene Odboru za odabir projekata
Krajnji rok za slanje prijava jest 1. srpnja 2014. do 16h.
Izvor: http://www.europski-fondovi.eu/
Slika: Google Images