Temeljem Javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2014. godinu, donesena je prva Odluka o sufinanciranju projekata i programa organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2014. godinu, za koje je zahtjev podnesen u razdoblju od 1.ožujka do 14. travnja 2014. Svim podnositeljima prijava koji udovoljavaju kriterijima utvrđenim Pravilima za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2014. godinu odobren je maksimalno ostvariv iznos.
Popis projekata sa iznosima sufinanciranja: http://www.uzuvrh.hr/userfiles/file/1_Odluka%20travanj%202014_.pdf

Izvor: http://www.uzuvrh.hr/vijest.aspx?pageID=1&newsID=2855