EEPA – European Enterprise Promotion Awards („Najbolje politike i prakse u natječaju za Europsko priznanje za promicanje poduzetništva“) jest priznanje koje Europska Komisija dodjeljuje institucijama koje posebnim mjerama potiču razvoj poduzetništva.

Natjecanje je namijenjeno svim tijelima javne vlasti zaduženima za kreiranje politika, s posebnim naglaskom na tijela na lokalnoj/regionalnoj razini. Prihvatljivi potencijalni predlagatelji projekata su nacionalne organizacije, općine, gradovi, regije i županije, javno-privatna partnerstva između tijela državne uprave i poduzetnika, obrazovni programi i poslovne organizacije. Hrvatska će nominirati dva najbolja projekta na nacionalnoj razini i kandidirati ih za dodjelu nagrada na europskoj razini. Natječaj na nacionalnoj razini otvoren je do 12. travnja 2014.

Dodjela priznanja EEPA za 2014. godinu održat će se u listopadu 2014. godine u Italiji u 6 različitih kategorija koje uspješno prepoznaju poduzetničke inicijative:

1.       Poticanje poduzetničkog duha;

  • prepoznaje akcije i inicijative na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini koji promiču poduzetničko razmišljanje posebice među mladima i ženama

2.       Ulaganje u poduzetničke vještine;

  • prepoznaje inicijative na regionalnoj i lokalnoj razini za unapređenje poduzetničkih, stručnih, tehničkih i menadžerskih znanja

3.       Poboljšanje poslovnog okruženja;

  • prepoznaje inovativne politike na regionalnoj i lokalnoj razini koje potiču start-up poduzeća kao i njihov rast, pojednostavljuju zakonodavstvo i administrativne procedure za poduzeća te uključuje načelo „počnimo od najmanjih“ (Think Small First)

4.       Poticanje internacionalizacije poslovanja;

  • prepoznaje politike i inicijative na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini koje potiču poduzeća, posebice mala i srednja poduzeća, da iskoriste mogućnosti tržišta koje se pružaju unutar i izvan Europske Unije

5.       Potpora razvoju „zelenog“ tržišta i učinkovito korištenje resursa;

  • prepoznaje politike i inicijative na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini koje daju potporu malom i srednjem poduzetništvu u pristupu „zelenom“ tržištu i pomažu u učinkovitoj iskoristivosti resursa kroz, primjerice, razvoj „zelenih“ vještina i umrežavanje, kao i financiranje

6.       Odgovorno i „uključujuće“ poduzetništvo.

  • prepoznaje regionalne i lokalne aktivnosti koje potiču društveno odgovorno i održivo poslovanje u društvenoj domeni. Ova kategorija prepoznaje napore u poticanju poduzetništva u ugroženim skupinama kao što su nezaposleni, posebice dugotrajno nezaposleni, invalidi i manjinske skupine

Izvor: www.minpo.hr