Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva udruge koje su programski usmjerene za rad s mladima i za mlade kao i jedinice lokalne samouprave da se prijave za financijsku podršku projektima usmjerenih podizanju kvalitete života mladih.

Udruge, sukladno ovom pozivu, mogu prijaviti projekt u partnerstvu s organizacijama civilnog društva, strukovnim udrugama, javnim institucijama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, zadrugama i/ili međunarodnim (međuvladinim) organizacijama koje moraju imati pravnu osobnost u matičnoj državi. Također, projekt se može prijaviti i u partnerstvu s javnim i privatnim trgovačkim društvima koja će potaknuti primjenu poduzetničkih načela u socijalnom poduzetništvu kao što su: inovativnost, razumno preuzimanje rizika, samouvjerenost, uporan rad, jasno postavljanje ciljeva i odgovornost u društvenom sektoru s ciljem unaprjeđenja kvalitete življenja mladih.

Jedinice lokalne samouprave, sukladno ovom pozivu, obavezne su prijaviti projekt u partnerstvu s jednom ili više udruga mladih ili za mlade koje imaju sjedište i djeluju na području jedinice lokalne samouprave koja prijavljuje projekt.

Naglasak poziva je na osnaživanju udruga mladih i za mlade te jedinica lokalne samouprave u svrhu podizanja kvalitete života mladih kroz klubove za mlade, regionalne info-centre za mlade, lokalne info-centre za mlade, lokalne programe za mlade i projekte udruga mladih i za mlade.

Poziv se sastoji od pet prioritetnih područja, a najveći iznos koji će se moći ostvariti po pojedinom projektu je 250.000,00 kuna, uz uvjete koje udruge i jedinice lokalne samouprave kao prijavitelji moraju ispuniti vezano prvenstveno uz transparentno i uredno poslovanje i kapacitete koji će jamčiti održivost i uspjeh ugovorenih projekata.

U svrhu koordiniranog i strateškog planiranja ulaganja na ovom području, ovaj poziv objavljuje Ministarstvo socijalne politike i mladih u suradnji s Uredom Vlade RH za udruge, a važnu podršku u provedbi poziva te budućem praćenju i vrednovanju ugovorenih projekata daju četiri regionalne zaklade, u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva.

Detaljne upute za prijavitelje dostupne su na mrežnim stranicama Ministarstva socijalne politike i mladih (www.mspm.hr)i regionalnih zaklada kao provedbenih tijela u ovom Pozivu (www.zamah.hr; www.civilnodrustvo-istra.hr; www.zaklada-slagalica.hr; www.zaklada-dadic.hr).

Očekuje se da će se kroz ovaj poziv osnažiti udruge mladih i za mlade te jedinice lokalne samouprave u svrhu podizanja kvalitete života mladih.

Prioritetno područje Datum objave Rok prijave
1. Klubovi za mlade 15.05.2014. 13.06.2014.
2. Regionalni info-centri za mlade 15.05.2014 13.06.2014.
3. Lokalni info-centri za mlade 15.05.2014 13.06.2014.
4. Lokalni programi za mlade 15.05.2014 29.05.2014.
5. Projekti udruga mladih i za mlade 15.05.2014 13.06.2014.

Odluka MSPM o raspisivanju natječaja (PDF)

Natječaj:
Tekst javnog poziva (PDF)

Dokumenti za prijavu:
Upute za prijavitelje (PDF)

Obrasci:
Obrazac A1 – Opisni obrazac prijave (DOC)
Obrazac A2 – Obrazac proračuna (XLS)
Obrazac A3 – Izjava o partnerstvu (DOC)
Obrazac A4 – Životopis voditelja projekta (DOC)
Obrazac A5 – Izjava o financiranim projektima udruge (DOC)
Obrazac A6 – Popis članova i članica tijela upravljanja udruge (DOC)
Obrazac A7 – Popis zaposlenih osoba (DOC)
Obrazac A8 – Opis volonterskog mjesta (DOC)
Obrazac A9 – Kontrolna lista (DOC)

Ostali dokumenti:
Obrazac B – Obrazac za procjenu kvalitete projekta (DOC)
Obrazac C1 – Obrazac ugovora o financiranju (DOC)
Obrazac C2 – Obrazac za opisni izvještaj projekta (DOC)
Obrazac C3 – Obrazac financijskog izvještaja (XLS)
Obrazac C4 – Obrazac terenske evaluacije (DOC)

Legenda 1 i 2 (XLS)

Izvor: www.zaklada-slagalica.hr