Tijekom 2019. poljoprivrednicima je na raspolaganje stavljen ostatak cjelokupne alokacije kroz 30-ak postupaka dodjele ukupne vrijednosti preko 360 milijuna eura, time će tijekom 2019. godine cjelokupna programska sredstva Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. biti aktivirana.

Sredstva pojedinih tipova operacija Programa već su u potpunosti iskoristili pa ove godine neće biti natječaja za 6.1.1. (potpora mladim poljoprivrednicima) i 6.3.1. (potpora malim poljoprivrednicima). Međutim, mladi i mali poljoprivrednici dalje se mogu financirati iz Programa ruralnog razvoja i to putem natječaja koje provode 54 lokalne akcijske grupe. Za operaciju 4.1.1. također neće biti raspisivani natječaji u 2019. godini, izuzev natječaja za sektor tovnog govedarstva.

U 2019. nastavlja se podrška rastu i razvoju poljoprivrednog, prerađivačkog i šumarskog sektora putem financijskih instrumenata – novog oblik financiranja uvedenog u 2018., namijenjenog subjektima malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru, za čije se investicije iz Programa ruralnog razvoja omogućavaju povoljniji uvjeti financiranja (niže kamatne stope, niže naknade, duži rokovi otplate i veća mogućnost počeka) uz smanjenje zahtjeva prema korisnicima financijskih instrumenata (manje instrumenata osiguranja).

Od jeseni 2018. započelo je podnošenje zahtjeva za Mikro i Male zajmove za ruralni razvoj, a do kraja siječnja 2019. odobreno je već preko 80 zajmova ukupne vrijednosti 24 milijuna kuna. Tijekom cijele 2019. godine HAMAG-BICRO nastavlja zaprimati i obrađivati zahtjeve za zajmove za ruralni razvoj, a do kraja prvog tromjesečja 2019. bit će dostupna i Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj, kojima se osigurava pokriće glavnice kredita ili leasinga do najvišeg iznosa od 1,3 milijuna eura i to sa stopama jamstva od 70%, odnosno do čak 80% za projekte mladih poljoprivrednika i za ulaganja u mljekarski sektor. Navedena jamstva također omogućavaju financiranje obrtnih sredstava iznosa do 200.000 eura, odnosno do 30% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova kredita (ovisno koji iznos je viši tj. povoljniji za krajnjeg primatelja).

Niste sigurni da li je Vaš projekt prihvatljiv? Ne znate odakle krenuti?
Mi znamo, kliknite ovdje, ispunite kratki upitnik i zatražite svoju preliminarnu analizu!

Popis mjera i indikativni plan objave navedeni su u nastavku:

> Mjera 1 (kontinuirano) Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja 
> Mjera 2 (kontinuirano) Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima
> 3.1.1. (kontinuirano) Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje
> 3.2.1. (kontinuirano) Potpora za troškove informiranja i promoviranja
> 5.2.1. (kontinuirano) Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala
> 9.1.1. (kontinuirano) Uspostavljanje proizvođačkih grupa i organizacija
> 16.1.1. (siječanj) Potpora za osnivanje operativnih skupina (za 16.4.1.)
> 4.3.1. (siječanj)Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja
> 16.1.2. (veljača) Operativne skupine
> 4.4.1. (veljača) Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša
> 10.2. (veljača) Očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi
> 4.1.3. (veljača) Korištenje obnovljivih izvora energije
> 4.2.2. (veljača) Korištenje obnovljivih izvora energije
> Mjeru 10 (zahtjev za potporu za izravna plaćanja) Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene
> Mjera 11 (zahtjev za potporu za izravna plaćanja) Ekološki uzgoj
> Mjera 13 (zahtjev za potporu za izravna plaćanja) Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima
> Mjera 14 (zahtjev za potporu za izravna plaćanja) Dobrobit životinja
> 17.1. (ožujak) Osiguranje uroda, životinja i bilja
> 4.1.1. (travanj) Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (tovno govedarstvo)
> 4.1.2. (travanj) Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnoja u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
> 4.2.1. (travanj) Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima (mikro, mali i srednji)
> 6.4.1. (svibanj) Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
> 8.5.1. (svibanj) Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura
> 8.5.2. (svibanj) Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture
> 8.6.3. (svibanj)Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda
> 6.2.1. (lipanj) Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti
> 16.4.1. (lipanj) Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta
> 4.3.4 (srpanj) Investicije u javnu infrastrukturu za skladištenje voća i povrća
> 4.3.5 (srpanj) Korištenje obnovljivih izvora energije za javnu infrastrukturu za skladištenje voća i povrća
> 4.3.3.  (studeni) Ulaganje u šumsku infrastrukturu

Natječaji za potpore u okviru LEADER pristupa objavljuju se na mrežnim stranicama lokalnih akcijskih grupa (LAG-ova).

Niste sigurni da li je Vaš projekt prihvatljiv? Ne znate odakle krenuti?
Mi znamo, kliknite ovdje, ispunite kratki upitnik i zatražite svoju preliminarnu analizu!

Kvalitetna priprema projekta ključna je za uspješnost dobivanja bespovratnih sredstava. Za sva dodatna potanja stojimo Vam na raspolaganju, pišite nam info@pametanrast.hr.

Izvor: Ruralni razvoj