Nakon dramatičnog zatvaranja prvog natječaja poduzetnici su dočekali novi Poziv kojim se MSP-ovi potiču na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi unapređenja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.

Riječ je o natječaju “Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)  – 2” za koji je osigurano 200.000.000,00 kuna.

Tko su prihvatljivi prijavitelji? 

Prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

Koliko iznose prihvatljiva sredstva po prijavitelju?

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 80.000,00 kuna dok je najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku 1.000.000,00 kuna.

Koliko je predviđeni intenzitet potpore?

Maksimalni intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi:

 • najviše 80% prihvatljivih troškova ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u I. i II. skupini JLS
 • najviše 75% prihvatljivih troškova ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u III. i IV. skupini JLS
 • najviše 70% prihvatljivih troškova ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u V. i VI. skupini JLS
 • najviše 65% prihvatljivih troškova ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u VII. i VIII. skupini JLS

Prihvatljive aktivnosti: 

 • troškovi nabave standardnih i out-of-box softvera i izrade/razvoja specifičnog softvera (dizajniran po mjeri za potrebe korisnika), uključujući i njegovo instaliranje, programiranje, testiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika (npr. DMS, ERP, CRM, AFC, HRM, CMS, ECM, CAD, CAM…)
 • troškovi za licence za nadogradnju softvera (trajne ili najam do godine dana)
 • troškovi za korištenje SaaS (Software as a Service) modela/usluge (do godine dana od dana uvođenja usluge)
 • troškovi nabave računalne i komunikacijske opreme, uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju isključivo za potrebe provedbe aktivnosti
 • izdaci za ostalu opremu i uređaje potrebne isključivo za izravne projektne aktivnosti (UPS, aktivna i pasivna mrežna oprema, mrežni ormar/rack, itd.)
 • edukacija zaposlenika za korištenje novih implementiranih sustava kao dio isporuke projekta;
 • troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga, za pripremu i provođenje postupaka nabave, vođenje projekta, usluge financijske revizije

Projektni prijedlozi podnosit će se putem sustava eFondovi, gdje se može pronaći kompletna natječajna dokumentacija, u razdoblju od 21. studenog 2018. godine u 11,00 sati do 21. prosinca 2018. godine u 11,00 sati.

Želite ulagati u povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja Vašega poduzeća?

Javite nam se na: info@pametanrast.hr

Dokumentacija natječaja: IKT – 2

Izvor slike: Pametan rast