U TIJEKU NATJEČAJI ZA SEKTOR VINA-Vlada Republike Hrvatske je svojim Zaključkom od 26. lipnja 2013. godine donijela Nacionalni programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018., a provedbeni propisi Pravilnici za provedbi mjera objavljeni su u “Narodnim novinama” 146/13 od 09. prosinca 2013. godine.

Unutar Nacionalnog programa predložene mjere su (kliknite na kategoriju za pristup Pravilniku):
1. Promidžba na tržištima trećih zemalja
2. Restrukturiranje i konverzija vinograda
3. Investicije u vinarije i marketing vina

Financijska sredstva namijenjena ovom programu korisnici mogu putem javnoga natječaja ugovarati od siječnja ove godine.

Nacionalnim programom pomoći sektoru vina 2014. – 2018., detaljno su razrađene mjere potpore koje će se financirati sredstvima Europskog poljoprivrednog garancijskog fonda (EAGF) i sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske tijekom petogodišnjeg razdoblja 2014. – 2018., sukladno Uredbi Vijeća (EZ) br. 1234/2007 i  Uredbi Komisije (EZ) br. 555/2008. Prema rezultatima pregovora u Poglavlju 11. – Poljoprivreda i ruralni razvoj, koji su transponirani u odredbe Ugovora o pristupanju Republike hrvatske u EU kojim je za Hrvatsku utvrđena tzv. „vinska omotnica“ u iznosu od 11.885.000 eura godišnje za razdoblje od 2014. do 2016. godine, dok ona za 2017. i 2018. godinu iznosi 10.832.000 eura.

Ministarstvo poljoprivrede  je tijelo nadležno za upravljanje i praćenje provedbe Nacionalnog programa, što uključuje planiranje i osiguravanje proračunskih sredstava dok je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju tijelo nadležno za provedbu mjera utvrđenih u Nacionalnom programu, što uključuje provedbu javnog natječaja, odobravanje potpore, administrativnu i kontrolu na terenu te isplatu potpore i izvještavanje.

Za pristup Nacionalnom programu pomoći sektoru vina 2014-2020. kliknite ovdje.

Za prezentaciju programa Ministarstva poljoprivrede kliknite ovdje.

Ovdje možete pronaći letak programa.

Za cjeloviti teksta natječaja za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja u 2014. godini kliknite ovdje.

Za cjeloviti teksta natječaja za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda u 2014. godini kliknite ovdje.

Ubrzo će biti raspisan i natječaj za treću mjeru iz Nacionalnog programa, Investicije u vinarije  i marketing vina.

Za sva pitanja se možete obratiti na: info@apprrr.hr