Temeljem Programa rada za 2014. godinu, a s ciljem potpore razvoja DMK, Hrvatska turistička zajednica (HTZ) objavila je Javni poziv za poziv za izbor kandidata za destinacijske menadžment kompanije (DMK) te dodjelu potpora za programe razvoja i uvođenja na tržište složenih turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa u 2014. godini.

Predmet Javnog poziva je:

1. Izbor potencijalnih kandidata za razvoj DMK (vođenje pilot projekta i tehnička podrška primjene DMK modela) na način:
• 10 kandidata koji se bave razvojem složenih destinacijskih proizvoda u Hrvatskoj (po poslovnom modelu destinacijski orijentirane DMK)
• pet (5) kandidata koji se bave razvojem specifičnih/tematskih proizvoda u Hrvatskoj (po poslovnom modelu proizvodno orijentirane DMK)

2. Dodjela bespovratnih novčanih sredstava HTZ-a za programe razvoja i uvođenja na tržište složenih turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa koji pridonose sljedećim ciljevima:
– aktiviranju neiskorištenih turističkih resursa i kreiranju novih motiva dolazaka turista na cijelom području Hrvatske,
– obogaćivanju turističke ponude pojedine destinacije i Hrvatske u cjelini,
– razvoju inovativnih proizvoda koji omogućavaju produženje turističke sezone i smanjenje sezonalnosti, te povećanje turističkog prometa, posebice u razdoblju predsezone i posezone te na kontinentu,
–  stvaranju prepoznatljivog imidža Hrvatske kao destinacije turizma posebnih interesa te
– tržišnoj valorizaciji složenih turističkih proizvoda kao razloga dolaska turista na pojedinu destinaciju u Hrvatskoj.

U smislu ovog Javnog poziva pod složenim turističkim proizvodom za tržište posebnih interesa podrazumijeva se paket aranžman koji se sastoji od usluge prijevoza, smještaja i drugih turističkih usluga namijenjenih tržišnim segmentima posebnih interesa (za ljubitelje kulture, povijesti, prirode, aktivnog odmora, gastronomije, enologije i drugo).

Kandidature se šalju na adresu Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice, a rok za njihovo podnošenje je 6. lipnja 2014. godine.

Detaljne informacije dostupne su na web stranicama HTZ-a:
http://business.croatia.hr/hr-HR/Hrvatska-turisticka-zajednica/Potpore-HTZ-a/Potpore-razvoju-DMK-?Y2lcMzgwMSxwXDI0Mg%3d%3d

Izvor: www.istra.hr