Ministarstvo turizma objavilo je program dodjele bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva za 2019. godinu, kojim je osigurano bespovratnih 23.652.700,00 kuna iz državnog proračuna. Sredstva su namijenjena za povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj novih proizvoda u destinaciji, diversifikaciju ponude, održivi razvoj, internacionalizaciju poslovanja, korištenje novih tehnologija i za druge aktivnosti s ciljem podizanja konkurentnosti turističkog gospodarstva.

Niste sigurni da li je Vaš projekt prihvatljiv? Ne znate odakle krenuti?
Mi znamo, kliknite ovdje, ispunite kratki upitnik i zatražite svoju preliminarnu analizu!

Koji su ciljevi natječaja?

Uz glavni cilj – povećanje atraktivnosti i konkurentnosti hrvatskog turizma, Program treba doprinijeti ostvarenju i sljedećih strateških ciljeva turističkog razvoja:
– poboljšanju strukture i kvalitete smještaja
– novom zapošljavanju
– realizaciji novih investicija
– povećanju turističke potrošnje
– razvoju turizma na turistički nerazvijenim područjima
– produljenju sezone do cjelogodišnjeg turizma

Tko su korisnici?

Subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge) i OPG – obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge.

Kroz koje mjere se može ostvariti bespovratna sredstva?

Dodjela bespovratnih novčanih sredstava provodit će se kroz četiri mjere:
Mjera A – povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata: Hotela, Kampova, Ostalih ugostiteljskih objekata za smještaj, OPG-a
Mjera B – razvoj posebnih oblika turizma
Mjera C – dostupnost i sigurnost
Mjera D – prepoznatljivost

Što se sve financira putem koje mjere, odnosno podmjere?

Podmjera A1 – HOTELI 

 • Podizanje kvalitete uz uvjet dostizanja više kategorije; razvoj i unaprjeđenje dodatnih sadržaja; ulaganje u dodatni sadržaj u svrhu ishođenja propisanih oznaka posebnog standarda; podizanje kvalitete hotela, ispunjavanje uvjeta za dobivanje oznake kvalitete “KVALITETAQuality”; ulaganje u zeleno poduzetništvo.
 • Ulaganja realizirana u 2018. i 2019. u svrhu dostizanja uvjeta za uključenje postojećih objekata u objekte vrste Hotel baština, Difuzni hotel ili Integralni hotel te ulaganja u dostizanje uvjeta za promjenu objekata iz ostalih objekata za smještaj u skupinu Hoteli.

Podmjera A2 – KAMPOVI

 • Obnova, proširenje i uređenje postojećeg kampa, podizanje kvalitete osnovnih i dodatnih sadržaja uz uvjet dostizanja više kategorije; izgradnja novog kampa ili kampa gdje takvih sadržaja nema; razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja kampa; povećanje i poboljšanje standardnih i propisanih uvjeta za osobe s invaliditetom; ulaganje u zeleno poduzetništvo.

Podmjera A3 – OSTALI UGOSTITELJSKI OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ

 • Aktiviranje planinarskih i lovačkih domova, izgradnja i/ili uređenje objekata za robinzonski smještaj; razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja (dostizanje uvjeta za oznaku BIKE, izgradnja bazena…); povećanje i poboljšanje standardnih i propisanih uvjeta za osobe s invaliditetom.

Podmjera A4 – OPG

 • Obnova, proširenje i uređenje postojećeg OPG-a registriranog za ugostiteljske i/ili turističke usluge te investicije usmjerene ka osnivanju i registraciji ugostiteljske i/ili turističke djelatnosti na postojećem OPG-u; podizanje kvalitete osnovnih i dodatnih sadržaja (bazeni, aktivni, sportski, cikloturistički sadržaji…); ulaganje u uređenje izletišta, kušaonice, vinotočja na postojećem OPG-u ili PG-u; povećanje i poboljšanje standardnih i propisanih uvjeta za osobe s invaliditetom.
Prihvatljivi korisnici i visina investicije po pojedinoj podmjeri

Mjera B 

 • cikloturizam kroz ulaganja u cikloturističku infrastrukturu, uređenje bike odmorišta s pametnom klupom, priručnim alatom, punjačem za e-bicikle i druge potrebne infrastrukture, u cilju poboljšanja sigurnosti, povezanosti, održivosti i prepoznatljivosti te promotivne aktivnosti vezane uz cikloturističku ponudu
 • razvoj dodatne ponude turističkih usluga aktivnog i pustolovnog turizma sukladno popisu aktivnosti pustolovnog i aktivnog turizma Zajednice pustolovnog turizma pri HGK te usluga ronjenja i drugih prikladnih sportsko-rekreativnih aktivnosti
 • uređenje i opremanje postojećih i izgradnja novih zabavnih, adrenalinskih, sportsko-rekreativnih i tematskih parkova, golf igrališta i vježbališta te umjetnih atrakcija
 • tradicijski mali ploveći hoteli,
 • obnova, uređenje i održavanje izletničkih drvenih brodova tradicijske gradnje s uslugom prijevoza turista za jednodnevne izlete,
 • kreiranje i provedba paket aranžmana novih turističkih proizvoda za tržišta posebnih interesa vezanih za predsezonu i posezonu jadranske Hrvatske, te cjelogodišnju ponudu kontinentalne Hrvatske
 • uređenje potrebne infrastrukture i ulaganja u opremu za špilje, rafting, stijene za penjanje, vidikovci, zabavni, adrenalinske i tematski parkovi, golf vježbališta
 • tradicijski mali ploveći hoteli,
 • obnova i uređenje izletničkih drvenih brodova tradicijske izgradnje
 • kreiranje paket aranžmana novih turističkih proizvoda za tržišta posebnih interesa,
 • promotivne aktivnosti za postojeću ponudu.

Korisnici: Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge
Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000 kuna
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 200.000 kuna

Mjera C

 • sufinanciranje javno dostupnih defibrilatora (medicinski uređaji za spašavanje i oživljavanje) u ugostiteljskim objektima
 • edukacija, pri čemu prednost imaju ugostiteljski objekti na otocima i drugim dijelovima RH koji u blizini nemaju zdravstvenih ustanova
 • aktivnosti koje potiču inovativne IT tehnologije u turizmu: web i mobilne aplikacije prilagođene mobilnim telefonima i tabletima čime će se ostvariti digitalna interakcija s gostima ubrzavanje i pojednostavljivanje komunikacije s gostima.

Korisnici: Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 100.000 kuna za IT te 25.000,00 kn za prve dvije aktivnosti.

Mjera D

 • plasman otočnih proizvoda kroz opremanje prodajno izložbenih prostora u ugostiteljskim objektima na otocima
 • realizacija tematskih ruta i kreiranje paket aranžmana na temu „Hrvatski otočni proizvodi“
 • međunarodni skupovi u Hrvatskoj koji su vezani za investicije u turizmu
 • sufinanciranje promotivnih aktivnosti vezanih za prepoznatljivost pojedinih posebnih oblika turizma ili tematske ugostiteljsko turističke ponude

Korisnici: Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 100.000 kuna
Intenzitet potpore iznosi 60% s iznimkom Mjere C za aktivnost nabave defibrilatora kod koje intenzitet potpore može biti 100% prihvatljivih troškova.

Rok za prijavu je 01. ožujka 2019.

Niste sigurni da li je Vaš projekt prihvatljiv? Ne znate odakle krenuti?
Mi znamo, kliknite ovdje, ispunite kratki upitnik i zatražite svoju preliminarnu analizu!

Izvor slike: Pametan rast d.o.o.
Izvor teksta: Ministarstvo turizma