Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je dana 8. svibnja 2018. godine objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u uslužnom sektoru (turizam, trgovina).”

Poziv se provodi u okviru Prioritetne osi 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, Specifičnog cilja 4b2 „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)“ Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020.

Pozivom se želi poduprijeti smanjenje potrošnje isporučene energije u poduzećima registriranima za obavljanje djelatnosti turizma i/ili trgovine, kroz provedbu aktivnosti (mjera) energetske učinkovitosti i/ili aktivnosti (mjera) za korištenje obnovljivih izvora energije koje energetski troškovnoj cjelini poduzeća donose smanjenje potrošnje isporučene energije od minimalno 20 % u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Prijave na Poziv zaprimaju se od 15. lipnja 2018. do 21. rujna 2018. godine.