U Poreču je 9. svibnja održan prvi radni sastanak sa trgovcima, ugostiteljima, stanarima i ostalim građanima koji žive i djeluju na području starogradske jezgre i užeg centra, na kojem im je predstavljen Akcijski plan za Revitalizaciju starogradske jezgre i užeg centra grada Poreča do 2021. godine. Dokument su izradili Mjesni odbor Joakim Rakovac predvođen predsjednikom Kristijanom Žužićem i konzultantska kuća Pametan rast iz Poreča predvođena direktoricom Stefanijom Skender, stručnjakinjom za strateško planiranje i projektni menadžment.

Identificirana je potreba za poboljšanjem komercijalne ponude kreiranjem tematskih, botaničkih i povijesnih ruta kojima bi se turiste bolje kanaliziralo gradom, za boljom organizacijom prometa, ali i omogućavanjem boljeg pristupa javnim vatrogasnim postrojbama u centru i drugo.

Žužić je napomenuo kako su prilikom izrade Akcijskog plana kontaktirani brojni stručnjaci i organizacije relevantne za ovu temu, a konzultirana je i sva dostupna stručna dokumentacija, kao i strateški dokumenti višega reda poput Strategije razvoja turizma Hrvatske do 2020. godine, Master plana turizma Istre do 2025. godine, Strategije gospodarskog razvoja Poreča, studije koje je Grad zajedno s vanjskim ekspertima izradio od 2002. godine naovamo i brojni drugi.

Preporuke Akcijskog plana usklađene su sa svim navedenim strateškim dokumentima i planovima, rekao je Žužić, istaknuvši kako će se i dalje redovito prikupljati sugestije poduzetnika, stručnjaka i građana Poreča, a zainteresirana će javnost biti transparentno informirana o napretku u provedbi Plana.

Stefania Skender istaknula je kao ključan problem nedovoljnu razinu očuvanosti i ekonomske odosno turističke valorizacije prirodnog i kulturno–povijesnog nasljeđa Poreča. Tim izrađivača uvjeren je kako će rješavanjem spomenutog problema Poreč do 2021. godine postati lider istarskog i hrvatskog turizma.

Kao prvi korak preporučuju osnivanje radne skupine predvođene Mjesnim odborom Joakim Rakovac, koja će u svom radu konzultirati djelatnike Grada i gradskih poduzeća, Turističke zajednice, Instituta za poljoprivredu, Porečko – pulsku biskupiju, Zavičajni muzej, Društvo prijatelja Giostre, predstavnike porečkih škola i vrtića, konzervatore, Udruženje obrtnika, ostale male i srednje poduzetnike, predstavnike velikih turističkih poduzeća, Pučkog učilišta, Doma za starije, te ostalih udruga i ustanova i druge građane.

Predstavljeni plan praćen je nacrtom Baze EU i drugih projekata koja će se ugraditi u postojeću Bazu projekata Grada Poreča, redovito se nadopunjavati i razrađivati, a prikazani su i konkretni EU natječaji na koje će se projekti prijavljivati.

Jedna od prikupljenih projektnih ideja jest i tzv. kuća mozaika, zamišljena kao mjesto na kojem bi porečki umjetnici u ulici Vladimira Gortana (prema zamisli, buduća Ulica mozaika) izlagali svoje radove na tu temu. (Simulaciju je građanima Poreča poklonio porečki umjetnik Sandro Knapić.)

Skender je napomenula i kako je revitalizacija u navedenom roku moguća isključivo uz tješnju suradnju javnog, poslovnog i civilnog sektora, te kako su analiza proračuna i utvrđivanje investicijskog potencijala Grada za naredno razdoblje jedan od temeljnih preduvjeta.

Sve će navedeno u konačnici rezultirati i izradom emocionalnog master plana Poreča te vizualnog identiteta grada, poboljšanjem komercijalne ponude i njene usklađenošću s nasljeđem grada, većom energetskom učinkovitošću i zaštitom okoliša, očuvanjem i boljom ekonomsko – turističkom valorizacijom kulturne i prirodne baštine starogradske jezgre i užeg centra Poreča te jačanjem društvenog tkiva zajednice odnosno pojačanjim djelovanjem lokalnog stanovništva u tom dijelu grada. Time će i turisti dobiti cjelovitiji i kvalitetniji doživljaj.

Pravo vrijeme za revitalizaciju starogradske jezgre

Prezentaciji je prisustvovalo pedesetak građana, a obratio im se i Loris Peršurić, IDS-ov kandidat za gradonačelnika Poreča, koji je istaknuo kako je u njegovom predizbornom programu upravo revitalizacija starogradske jezgre jedna od ključnih točaka. Naveo je i da se slaže sa mišljenjem izrađivača te i sam vjeruje kako je pravo vrijeme za pojačane aktivnosti na tom polju, i da se Poreč snažnije diferencira od konkurentskih destinacija jer za to ima sve preduvjete.

Izrađivač dokumenta poziva sve zainteresirani građane da mu dostave svoje projektne ideje i sugestije za oživljavanje starogradske jezgre zaključno sa 15. rujnom 2017. na e-mail adresu kristijanzuzic20@gmail.com.

Konzultantska kuća Pametan rast u izradi dokumenta sudjelovala je bez naknade i u sklopu svoje misije promicanja društvenog poduzetništva. (dp)

Izvor teksta: www.parentium.com

Izvor fotografija: Arhiva Mjesnog odbora Joakim Rakovac