U četvrtak 8. svibnja je od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije predstavljen Plan pripreme i provedbe projekata sufinanciranih iz EU fondova. Što se tiče pretpristupnih fondova, tu smo na raspolaganju u zadnjih deset godina imali oko 1,13 milijardi eura do ulaska u EU 1. srpnja 2013. godine, od čega je ugovoreno projekata u vrijednosti 850 milijuna eura, što iznosi 75% dodijeljenih sredstava. U ovom trenutku Hrvatska ima oko 625 milijuna eura isplaćenih sredstava, što je 74% od ugovorenog, odnosno 55% ukupno dodijeljenih sredstava. Dakle, 55% je na terenu odrađeno i isplaćeno, što je daleko više od onih u medijima spominjanih 20%.

Osim pretpristupnih fondova, Hrvatskoj je na raspolaganju 450 milijuna eura iz druge polovice 2013. godine iz strukturnih fondova. Cijela alokacija za to je pokrivena. U lipnju 2013. godine Vlada je utvrdila rokove za pripremu i provedbu 9 velikih infrastrukturnih projekata i 22 darovnice. Hrvatska je do kraja travnja ove godine u proračun Europske unije uplatila 222 milijuna eura, a u proračun Republike Hrvatske povučeno je ukupno 341 milijun eura. Kada se sve to zbroji, Hrvatska je u plusu 895 milijuna kuna.

Prezentacija o pripremi i provedbi projekata sufinanciranih iz EU fondova:http://www.mrrfeu.hr/UserDocsImages/Vijesti/Prezentacija_Projekti%202014…

Izvor: http://www.mrrfeu.hr/default.aspx?id=3043
Slika: Google Images