Europska komisija je predstavila novu strategiju za potporu obalnom i pomorskom turizmu u Europi koju možete pogledati ovdje. Prepoznajući potencijal sektora za održivi rast i otvaranje radnih mjesta, u strategiji se navodi 14 djelovanja EU-a za pružanje potpore obalnim regijama i poduzećima u izazovima s kojima se susreću i jačanje položaja sektora kao ključnog pokretača europskog plavog gospodarstva. Ta su konkretna djelovanja popraćena detaljnim pregledom mjera koje države članice, regije i dionici iz sektora industrije mogu poduzeti kako bi upotpunili djelovanje EU-a.

Predložena djelovanja obuhvaćaju poticanje bliskije suradnje i dijaloga širom Europe među svim dionicima u području obalnog turizma, javno-privatna partnerstva, promicanje vještina i inovacija, promicanje ekoturizma te stvaranje internetskog vodiča za mogućnosti financiranja u cilju poticanja ulaganja. U osmišljavanju i provedbi djelovanja ključnu će ulogu igrati države članice, regionalna tijela i industrija.

Europska povjerenica za pomorstvo i ribarstvo Maria Damanaki izjavila je: „Obalni i pomorski turizam u našoj je strategiji „Plavi rast” prepoznat kao jedan od glavnih pokretača razvoja i otvaranja novih radnih mjesta, posebice u obalnim područjima koja su često pogođena visokom nezaposlenošću. Budući da se radi o najvećoj pomorskoj gospodarskoj djelatnosti i gospodarskoj okosnici mnogih naših obalnih regija, naša je dužnost pomoći tom sektoru da se razvije i procvjeta.”

Potpredsjednik Europske komisije i europski povjerenik za industriju, poduzetništvo i turizam Antonio Tajani izjavio je: „Smatram da je turizam osnovni gospodarski poticaj rastu u Europi oko kojeg bi trebalo razviti namjenske, dosljedne i integrirane politike. Ciljanom strategijom za obalni i pomorski turizam naglašava se potencijal ovog važnog turističkog sektora i uloga koju može igrati u borbi protiv nezaposlenosti, posebice među mladima.”

Taj se sektor usprkos nesumnjivom potencijalu susreće s nizom izazova na koje se strategijom pokušava dati odgovor. Među njima su manjkavosti u podacima i znanju, promjenjiva potražnja, izrazit sezonski karakter, nedostatak odgovarajućih vještina i inovacija te poteškoće u pristupu financiranju. Cilj je djelovanja u okviru danas predstavljene strategije pomoći sektoru u prevladavanju tih prepreka i stvaranju okoline koja će privući ulaganje. Istodobno će se osigurati održivost aktivnosti u sektoru, omogućiti očuvanje prirodnog i kulturnog naslijeđa, proizvesti znatne gospodarske i ekološke koristi te pridonijeti konkurentnosti sektora na globalnoj razini.

Kontekst

Obalni i pomorski turizam koji obuhvaća turizam na plažama, nautički turizam, krstarenja ili plovidbu brodom, ključni je pokretač gospodarstva u mnogim obalnim regijama i na mnogim otocima u Europi.

U tom je sektoru zaposleno gotovo 3,2 milijuna osoba, a u okviru gospodarstva EU-a ostvaruje bruto dodanu vrijednost u ukupnom iznosu od 183 milijarde EUR, što je više od jedne trećine bruto proizvoda pomorskog gospodarstva. Turizam je gospodarska aktivnost u porastu: u 2013. je broj noćenja u hotelima ili sličnim objektima u EU28 dosegao vrhunac od 2,6 milijardi noćenja, što je porast od 1.6 % u odnosu na 2012.

Iskorištavanjem potencijala obala i mora pridonijelo bi se bogatstvu i dobrobiti u obalnim regijama i u okviru gospodarstva EU-a općenito i istodobno osiguralo održivi i dugoročni razvoj aktivnosti povezanih s turizmom.

Izvor: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-171_hr.htm