Preliminarna analiza projekta

Opći podaci

Vaše ime i prezime (obavezno polje):

Vaša e-mail adresa (obavezno polje):

Nositelj projekta - puni naziv i pravni status:

Vrijeme (mjesec, godina) i mjesto osnivanja:

Povezana društva (molimo navesti sva društva u kojima Vaša tvrtka ima udjele/dionice):

Naziv projekta:

Mjesto odvijanja projekta:

Molimo ukratko opišite planiranu investiciju/projekt (sažetak projekta u nekoliko rečenica, početak i završetak ulaganja, rezultati ulaganja):

Indikativna vrijednost projekta:

Osigurano vlastito učešće u postotku:

Financijski i operativni kapaciteti nositelja

Ukupan broj stalno zaposlenih na dan 31.12.2017. prema podacima Državnog zavoda za mirovinsko osiguranje:

Partneri na projektu:

Dobit nakon oporezivanja za 2015:

Dobit nakon oporezivanja za 2016:

Dobit nakon oporezivanja za 2017:

Udio izvoza u ukupnim prihodima u 2017-oj godini:

Stanje poreznog duga:

Imate li podmirene obveze prema zaposlenicima:

Vodi li se u ovom trenutku protiv vas kazneni postupak?

Iznos dobivenih državnih potpora u posljednje 3 godine:

U nekoliko rečenica opišite čime se organizacija bavi i na koji način je projekt u skladu s razvojnom strategijom Vaše organizacije:

Do sada prikupljena dokumentacija

Studija pred-izvedivosti:

Studija izvedivosti (uključujući analizu troškova i koristi-CBA):

Vlasnički list s upisom prava vlasništva ili prava služnosti:

Idejno rješenje:

Idejni projekt:

Lokacijska dozvola:

Građevinska dozvola:

Glavni projekt (arhitektonski, građevinski, instalaterski, tehnički i ostali elaborati koji su regularni zakonom i drugim propisima):

Troškovnik projekta koji ima potvrdu da nije potrebna građevinska dozvola:

Izvedbena dokumentacija (tehničke specifikacije i dr):

Dodatne informacije:

Upotrebom ovog obrasca prihvaćate pohranu i rukovanje vašim podacima na ovoj web stranici.