Lisabonski ugovor stupio je na snagu 1. prosinca 2009. nakon što ga je ratificiralo 27 država clanica Europske unije. Ugovorom su uvedene promjene u odnosu na europsko pravo i institucije EU-a. Abeceda prava Europske unije Klausa-Dietera Borchardta istražuje korijene europskog projekta i njegovog razvoja kao pravnog poretka i predstavlja važan referentni rad o ovoj temi. Autor nudi uvid u nacin na koji je izgrađena Europska unija, široka nacela i pravni poredak na kojima pociva, analizirajuci ih u usporedbi s nacionalnim pravima u državama clanicama. Ova je knjiga namijenjena ljudima koji nisu pravni strucnjaci i koji žele razumjeti implikacije europskog zakonodavstva za njihov svakodnevni život.

http://www.europski-fondovi.eu/sites/default/files/dokumenti/Abeceda_prava_EU.pdf