Partnerski sporazum je krovni plansko-programski dokument kojim naša zemlja, po prvi puta kao ravnopravna država članica Europske unije, planira ulaganja iz europskih fondova za financijsko razdoblje 2014.-2020.

Hrvatska je 22. travnja, sukladno utvrđenim rokovima za sve zemlje članice, Europskoj komisiji dostavila nacrt Partnerskog sporazuma. Prije usvajanja Sporazuma, Hrvatska će u idućim mjesecima pregovarati s Komisijom o područjima koja će se financirati iz EU fondova, nakon čega se očekuje usvajanje Partnerskog sporazuma.

U financijskom razdoblju od 2014. do 2020. Hrvatska iz europskih strukturnih i financijskih fondova na raspolaganju ima 10,423 milijardi eura. Od toga je iznosa 8,397 milijardi eura namijenjeno ulaganjima u rast i radna mjesta, a 2,026 milijardi namijenjeno je poljoprivredi i ruralnom razvoju. Dodatnih 280 milijuna eura namijenjeno je za pomorstvo i ribarstvo, a za Inicijativu za zapošljavanje mladih će u 2014. i 2015. godini biti izdvojeno 66,177 milijuna eura. Iz Instrumenata za povezivanje Europe 2014.-2016. bit će izdvojeno 456,147 milijuna eura.

Hrvatski nacionalni ciljevi do 2020. usmjereni su prvenstveno na povećanje konkurentnosti, smanjenje regionalnih nejednakosti i sromaštva te jačanje ljudskih resursa. U sklopu programiranja, utvrđeno je 6 strateških područja u kojima se očekuju pozitivne promjene korištenjem sredstava iz europskih fondova:

  1. Konkurentnost – razvoj konkurentnih i inovativnih poduzeća,
  2. „Zeleno“ življenje  – promicanje energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i zaštite prirodnih resursa,
  3. Povezanost – održiva i moderna prometna i mrežna infrastruktura,
  4. Zapošljivost – povećanje sudjelovanja na tržištu rada i poboljšanje dostupnosti i kvalitete obrazovanja,
  5. Siromaštvo – smanjenje siromaštva i jačanje socijalne uključenosti,
  6. Javne usluge  učinkovita javna uprava i pravosuđe.

Usporedno s Partnerskim sporazumom, Hrvatska priprema i operativne programe u kojima se detaljno opisuju i razrađuju mjere i aktivnosti za provedbu i korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova. Za razdoblje 2014.-2020. Hrvatska priprema operativne programe iz nekoliko područja:

  • konkurentnost i kohezija – za korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda,
  • učinkovitost ljudskih resursa – za korištenje Europskog socijalnog fonda,
  • Program ruralnog razvoja – za korištenje Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj,
  • operativni program za Europski pomorski i ribarski fond.

Rok za dostavu operativnih programa Europskoj komisiji je 22. srpanj 2014.

Nacrt Partnerskog sporazuma možete pročitati ovdje.

Izvor: http://www.eu-projekti.info/