Ministarstvo turizma je 19. veljače, objavilo program dodjele bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva za 2018. godinu, kojim je osigurano bespovratnih 24,6 milijuna kuna iz državnog proračuna. Sredstva su namijenjena za povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj novih proizvoda u destinaciji, održivi razvoj, internacionalizaciju poslovanja, korištenje novih tehnologija i za druge aktivnosti s ciljem podizanja konkurentnosti turističkog gospodarstva.

Niste sigurni da li je Vaš projekt prihvatljiv? Ne znate odakle krenuti?
Mi znamo, kliknite ovdje, ispunite kratki upitnik i zatražite svoju preliminarnu analizu!

Koji su ciljevi natječaja?

Uz glavni cilj – povećanje atraktivnosti i konkurentnosti hrvatskog turizma, Program treba doprinijeti ostvarenju i slijedećih strateških ciljeva turističkog razvoja:
– poboljšanju strukture i kvalitete smještaja
– novom zapošljavanju
– realizaciji novih investicija
– povećanju turističke potrošnje
– razvoju turizma na turistički nerazvijenim područjima
– produljenju sezone do cjelogodišnjeg turizma

Kroz koje mjere se može ostvariti bespovratna sredstva?

Dodjela bespovratnih novčanih sredstava provodit će se kroz četiri mjere:
Mjera A – povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija, poboljšanje socijalne uključenosti, sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata: Hotela, Kampova, Ostalih ugostiteljskih objekata za smještaj, OPG-a za seoski turizam
Mjera B – razvoj posebnih oblika turizma
Mjera C – dostupnost i sigurnost
Mjera D – prepoznatljivost

Što se sve financira i koliko? Tko su prihvatljivi korisnici?

Mjera A
> podizanje kvalitete uz uvjet dostizanja više kategorije, razvoj i unaprjeđenje dodatnih sadržaja,
> tematsko definiranje smještajnih kapaciteta,
> ulaganje u zeleno poduzetništvo
> izgradnju novog kampa ili kamp odmorišta u kontinentalnom dijelu Hrvatske, jadranskom zaleđu te na otocima gdje takvih sadržaja nema,
> aktiviranje planinarskih i lovačkih domova,
> izgradnja ili uređenje objekata za robinzonski i bike & bed smještaj,
> povećanje i poboljšanje uvjeta za boravak osoba s invaliditetom,
> uređenje izletišta, kušaonica, vinotočja,
> razvoj etno, tradicijskih, lovnih, ribolovnih, konjičkih i drugih dodatnih sadržaja na poljoprivrednim gospodarstvima.

Mjera B  za subjekte registrirane za pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu
> ulaganja u infrastrukturu, servise i opremu
> uređenje potrebne infrastrukture i ulaganja u opremu za špilje, rafting, stijene za penjanje, vidikovci, zabavni, adrenalinske i tematski parkovi, golf vježbališta
> tradicijski mali ploveći hoteli,
> obnova i uređenje izletničkih drvenih brodova tradicijske izgradnje,
> kreiranje paket aranžmana novih turističkih proizvoda za tržišta posebnih interesa,
> promotivne aktivnosti za postojeću ponudu.

Korisnici: Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge
Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000 kuna
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 200.000 kuna

Mjera C
> sufinanciranje javno dostupnih defibrilatora (medicinski uređaji za spašavanje i oživljavanje) u ugostiteljskim objektima
> edukacija, pri čemu prednost imaju ugostiteljski objekti na otocima i drugim dijelovima RH koji u blizini nemaju zdravstvenih ustanova
> prijevoz vode trgovačkim društvima i obrtima koji se bave hotelskom industrijom na otocima bez vodovoda
> aktivnosti koje potiču inovativne IT tehnologije u turizmu

Korisnici: Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 100.000 kuna

Mjera D
> plasman otočnih proizvoda kroz opremanje prodajno izložbenih prostora u ugostiteljskim objektima na otocima
> realizacija tematskih ruta i kreiranje paket aranžmana na temu „Hrvatski otočni proizvodi“
> međunarodni skupovi u Hrvatskoj koji su vezani za investicije u turizmu.

Korisnici: Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 100.000 kuna

Rok za prijavu je 20. ožujka 2018.

Niste sigurni da li je Vaš projekt prihvatljiv? Ne znate odakle krenuti?
Mi znamo, kliknite ovdje, ispunite kratki upitnik i zatražite svoju preliminarnu analizu!

Izvor slike: Thinkstock
Izvor teksta: Ministarstvo turizma