Temeljem Strategije razvoja turizma RH do 2020. godine, Strategije Vladinih programa za razdoblje 2013.-2015., Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu (NN 152/13), Zakona o državnim potporama (NN 72/13), Ministarstvo turizma je objavilo javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem programa „Konkurentnost turističkog gospodarstva“.

Ministarstvo turizma će, s ukupno 26,65 milijuna kuna, sufinancirati projekte za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma, za što se mogu prijaviti subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), seljačka domaćinstva (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge), fizičke osobe – privatni iznajmljivači.

Program dodjele bespovratnih potpora sastavljen je od četiri mjere:

A – Povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija i poboljšanje socijalne uključenosti

A1 – „HOTELI“: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština (heritage), pansion

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000 kuna
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 500.000 kuna

A2 – „KAMPOVI I DRUGE VRSTE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ZA SMJEŠTAJ“ (kamp, kamp naselje, kampiralište, kamp odmorište i hostel)

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000 kuna
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 300.000 kuna

A3 – SELJAČKO DOMAĆINSVO – (OPG koje pruža ugostiteljske i /ili turističke usluge)

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 30.000 kuna
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 200.000 kuna

A4 – OBJEKTI U DOMAĆINSTVU (soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, kamp u domaćinstvu)

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 40.000 kuna
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 300.000 kuna

B – Razvoj posebnih oblika turizma; (Subjekti registrirani za pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu)

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 30.000 kuna
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 300.000 kuna

C – Priprema projektne dokumentacije za nove investicije u turizmu

Ukupna vrijednost planirane investicije ne može biti manja od 8.000.000 kuna

SUBJEKTI KOJI MOGU PODNIJETI ZAHTJEV Subjekti malog i srednjeg poduzetništva
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 80.000 kuna

D – Internacionalizacija i međunarodna prepoznatljivost

INTENZITET I IZNOS POTPORE Intenzitet potpore može biti do 100 % za prve tri godine članstva
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 200.000 kuna

 

KORISNICI

  • subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge)
  • seljačka domaćinstva (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge)
  • fizičke osobe – privatni iznajmljivači

 

Javni je poziv otvoren do 15. travnja 2014. godine, a informacije o uvjetima javnog poziva i načinu prijave nalaze se na web stranicama Ministarstva turizma u rubrici Potpore i krediti.

Prezentaciju sa kratkim pregledom programa, koja je od strane Ministarstva turizma predstavljena na konferenciji za medije, možete pogledati ovdje.

Izvor: www.mint.hr