Temeljem sporazuma o sudjelovanju u programu, Srbija je ovog tjedna postala prva zemlja izvan Europske unije koja je uključena u program Kreativna Europa. Ugovorom će joj biti omogućeno sufinanciranje projekata transnacionalne suradnje iz kulturnog i kreativnog sektora, a u budućnosti su predviđeni i slični sporazumi sa Albanijoim, Bosnom i Hercegovinom, Makedonijom, Crnom Gorom, Turskom, Gruzijom i Moldavijom. Sa ukupnim proračunom 1,5 milijarde eura u sljedećih sedam godina, programska sredstva su 9% povećana u odnosu na prethodno programsko razdoblje. Programom će se financirati europski umjetnici i kulturni profesionalci, koji zajedničkim snagama rade na projektima namijenjenima milijunima građana. Do sada je Srbija sudjelovala u programu Kultura u razdoblju od 2007. do 2014. godine i ukupno je primila oko 1,2 milijuna eura bespovratnih sredstava u sklopu 40 financiranih projekata.

Izvor: http://www.europski-fondovi.eu/
Slika: Google Images