Sjedište Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj nalazi se u Zagrebu. Njegove su glavne zadaće:

  • Djelovati u svojstvu glasnogovornika Europske komisije u Hrvatskoj, što uključuje pripremu informativnih sažetaka za medije kao i službenih priopćenja o pitanjima koja se odnose na Komisiju
  • Izvještavati Komisiju u Bruxellesu o postignutom napretku na političkom, gospodarskom i socijalnom planu.
Predstavništva Europske komisije koja se nalaze u svih 28 država članica Europske unije imaju svoje regionalne urede u Barceloni, Belfastu, Bonnu, Cardiffu, Edinburghu, Marseilleu, Milanu, Münchenu i Wrocławu. Njihova je zadaća upoznati medije i javnost s politikama Europske unije te izvijestiti Komisiju o postignutom značajnom napretku u predmetnoj zemlji. Predstavništva su pod nadležnošću potpredsjednice Europske komisije Viviane Reding.

Publikaciju sa detaljnijim informacijama možete preuzeti na: http://www.europski-fondovi.eu/sites/default/files/dokumenti/european-co…

Izvor: http://www.europski-fondovi.eu/
Slika: Google Images